Botimet e përbashkëta

Katalogu i botimeve të Akademisë
2022
PLATFORMË PËR RIMËKËMBJEN E ARSIMIT NË KOSOVË: përmbledhje
2021
PLATFORMË PËR RIMËKËMBJEN E ARSIMIT NË KOSOVË
2021
POEZIA SHQIPE: fillimi i shekullit XXI
2021
Dialogu Kosovë - Serbi
2020
LINDJA E VËSHTIRË E SHTETËSISË SË KOSOVËS
Nexhat M. Daci
2018
FJALORI ENCIKLOPEDIK I KOSOVËS, Vëllimi II, L-ZH
2018
FJALORI ENCIKLOPEDIK I KOSOVËS I, A-K
2018
ROMANI SHQIPTAR: Fillimi i shekullit XXI
2018
ARTISTËT AKADEMIKË: Ekspozitë e artistëve figurativë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
2017
POETËT AKADEMIKË: antologji e poetëve anëtarë të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe të Arteve
2017
40 VJET TË AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS
2015
Botimet 1976-2015 Publications
2015
FJALËSI I ZËRAVE TË FJALORIT ENCIKLOPEDIK TË KOSOVËS
2014
ALI PODRIMJA, Vepra e plotë
Ali Podrimja
2013
KOSOVA: a monographic survey
2013
SHQIPJA DHE GJUHËT E BALLKANIT - ALBANIAN AND BALKAN LANGUAGES
2012
KOSOVA: vështrim monografik
2011
STUDIME FILOLOGJIKE SHQIPTARE
2007
NAUM VEQILHARXHI - JETA DHE VEPRA E TIJ
2007
MITRUSH KUTELI NË 100-VJETORIN E LINDJES
2007
MALLI PËR TË PAMBËRRIJTSHMEN: poezi e zgjedhur
Esad Mekuli
2006
LULET E EGRA: poezi e zgjedhur
Sabri Hamiti
2006
TERMINOLOGJIA ISLAME
2006
GURI I LASHTË: poezi e zgjedhur
Enver Gjerqeku
2006
GJUMI I TOKËS: poezi e zgjedhur
Ali Podrimja
2006

Filtro botimet: