PODRIMJA, Ali / GJUMI I TOKËS: poezi e zgjedhur
Redaksia Ali Aliu, Mehmet Kraja, Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 122 f., 14x21 cm. (Poetët akademikë, 4)
Tit. në faqen paral.: The sleep of the land: selected poetry.
KDU 821.18-1
ISBN 978-9951-413-48-0
ISBN 9951-413-48-X
COBISS.KS-ID 2048012701