Seksioni i Shkencave Shoqërore

Studimet për shqiptarët në Francë
2022
MJEDISI I BIZNESIT NË KOSOVË: analizë krahasuese për vendet e Ballkanit Perëndimor
Justina Shiroka-Pula
2021
ÇËSHTJA E KOSOVËS NË HAPËSIRËN PUBLIKE TË FRANCËS: analiza dhe refleksione
Muhamedin Kullashi
2021
DEMOGRAFIA E KOSOVËS: evolucioni i popullsisë, migrimet, gjeopolitikat ekspansioniste serbe dhe spastrimet etnike të shqiptarëve
Hivzi Islami
2021
HENDEKU I SHKATHTËSIVE DHE ZHVILLIMI I NVM-VE NË KOSOVË
2021
GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË PËR KOSOVËN: (mendim këshillimor 22 korrik 2010)
Gjyljeta Mushkolaj
2021
SHQIPTARËT GJATË VITIT 1943 SIPAS DOKUMENTEVE USHTARAKE GJERMANE
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
2021
POZITA GJEOGRAFIKE, POLITIKE DHE POPULLSIA SHQIPTARE NË DOKUMENTET DIPLOMATIKE TË MINISTRISË SË JASHTME TË BRITANISË SË MADHE 1912-1918
Frashër Demaj
2021
NË BOTËN E PËRBASHKËT: TRADITA, TRANZICIONI, ANOMIA
Anton K. Berishaj
2021
SHTETNDËRTIMI I KOSOVËS 1990-2020
Arsim Bajrami
2021
SHQIPTARËT NË PËRFUNDIM TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1944) SIPAS BURIMEVE GJERMANE
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
2021
FSHEHJA E KRIMIT: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë
Anton Vukpalaj
2021
KTHESA E DRAMËS MODERNE (SHEK. XIX-XX)
Muhamedin Kullashi
2020
LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 3, Vendbanimet rurale. M-ZH
2020
MODELET DHE TEKNIKAT NË VENDIMMARRJE
Justina Shiroka-Pula
2020
LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 2, Vendbanimet rurale. A-LL
2019
SISTEMI I ARSIMIT, TREGU I PUNËS DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - sfidat dhe perspektivat
2019
FILOZOFIA DHE TEATRI: RAPORTET E TEATRIT BASHKËKOHOR ME TEATRIN MODERN
2019
LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT: (140 vjet mbas)
2019
PAVARËSIA E KOSOVËS DHE SFIDAT E SHTETNDËRTIMIT
2019
ANALIZA E EKONOMISË NË HIJE NË KOSOVË
2019
FJALOR ME TERMINOLOGJI KUSHTETUESE DHE PARLAMENTARE
Arsim Bajrami
2019
RRUGA E KOSOVËS DREJT INTEGRIMIT EKONOMIK EVROPIAN
2018
LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. VËLL. 1, QENDRAT URBANE
2018
ARKITEKTURA POPULLORE E GJAKOVËS
Emin RIza
2017
VIRGJËRAT E PËRBETUARA: jeta ndërmjet detyrimit dhe vetëflijimit
Anton K. Berishaj
2016

Filtro botimet: