Seksioni i Shkencave Shoqërore

Arsim Bajrami
Gjenocidi i Serbisë në Kosovë - Aspekte juridike
2023
Muhamedin Kullashi
Kosova në fushën e diplomacisë në Francë (2008-2016)
2022
Besnik Krasniqi, Isa Mustafa, Justina Shiroka-Pula
EKONOMIA NË HIJE: TRAJTIM TEORIK DHE EMPIRIK
2022
INSTITUCIONALIZIMI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE DHE PRESIDENCIALE TË VITIT 1992
2022
Studimet për shqiptarët në Francë
2022
Muhamedin Kullashi
ÇËSHTJA E KOSOVËS NË HAPËSIRËN PUBLIKE TË FRANCËS: analiza dhe refleksione
2021
Hivzi Islami
DEMOGRAFIA E KOSOVËS: evolucioni i popullsisë, migrimet, gjeopolitikat ekspansioniste serbe dhe spastrimet etnike të shqiptarëve
2021
HENDEKU I SHKATHTËSIVE DHE ZHVILLIMI I NVM-VE NË KOSOVË
2021
Gjyljeta Mushkolaj
GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË PËR KOSOVËN: (mendim këshillimor 22 korrik 2010)
2021
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
SHQIPTARËT GJATË VITIT 1943 SIPAS DOKUMENTEVE USHTARAKE GJERMANE
2021
Frashër Demaj
POZITA GJEOGRAFIKE, POLITIKE DHE POPULLSIA SHQIPTARE NË DOKUMENTET DIPLOMATIKE TË MINISTRISË SË JASHTME TË BRITANISË SË MADHE 1912-1918
2021
Anton K. Berishaj
NË BOTËN E PËRBASHKËT: TRADITA, TRANZICIONI, ANOMIA
2021
Arsim Bajrami
SHTETNDËRTIMI I KOSOVËS 1990-2020
2021
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
SHQIPTARËT NË PËRFUNDIM TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1944) SIPAS BURIMEVE GJERMANE
2021
Anton Vukpalaj
FSHEHJA E KRIMIT: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë
2021
Justina Shiroka-Pula
MJEDISI I BIZNESIT NË KOSOVË: analizë krahasuese për vendet e Ballkanit Perëndimor
2021
Muhamedin Kullashi
KTHESA E DRAMËS MODERNE (SHEK. XIX-XX)
2020
LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 3, Vendbanimet rurale. M-ZH
2020
Justina Shiroka-Pula
MODELET DHE TEKNIKAT NË VENDIMMARRJE
2020
SISTEMI I ARSIMIT, TREGU I PUNËS DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - sfidat dhe perspektivat
2019
FILOZOFIA DHE TEATRI: RAPORTET E TEATRIT BASHKËKOHOR ME TEATRIN MODERN
2019
LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT: (140 vjet mbas)
2019
PAVARËSIA E KOSOVËS DHE SFIDAT E SHTETNDËRTIMIT
2019
ANALIZA E EKONOMISË NË HIJE NË KOSOVË
2019
Arsim Bajrami
FJALOR ME TERMINOLOGJI KUSHTETUESE DHE PARLAMENTARE
2019
LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 2, Vendbanimet rurale. A-LL
2019

Filtro botimet: