Seksioni i Shkencave Shoqërore

E44AF7FB-AAAA-4661-BA6C-26EF02DFD43D
Arsim Ejupi, Hivzi Islami
Gjeopolitika, territori, konflikti
2024
E919FE5D-2057-4E02-B223-27657427E457
Gjyljeta Mushkolaj
Dizajni kushtetues i qeverisjes lokale, e drejta e komunave për liri të asocimit dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje në Republikën e Kosovës
2024
Kopertina_Competitiveness in Western Balkans
Competitiveness in the Western Balkans: Challenges and Opportunities for Kosovo, (Konkurueshmëria në Ballkanin Përendimor: Sfidat dhe Mundësitë për Kosovën)
2023
Kopertina_Gjenocidi i Serbisë në Kosovë_Arsim Bajrami
Arsim Bajrami
Gjenocidi i Serbisë në Kosovë - Aspekte juridike
2023
Kopertina_Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovë
Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovë (1998-1999)
2023
Kopertina_Studimet për shqiptarët në Francë
Studimet për shqiptarët në Francë
2022
DE42C34D-AC4B-4E20-B550-2368E8422088
Muhamedin Kullashi
Kosova në fushën e diplomacisë në Francë (2008-2016)
2022
Kopertina_Ekonomia në hije_trajtim teorik dhe empirik_Mustafa_Pula_Krasniqi
Besnik Krasniqi, Isa Mustafa, Justina Shiroka-Pula
EKONOMIA NË HIJE: TRAJTIM TEORIK DHE EMPIRIK
2022
Kopertina_Institucionalizimi i Republikës së Kosovës...1992
INSTITUCIONALIZIMI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE DHE PRESIDENCIALE TË VITIT 1992
2022
Kopertina_Shqiptarët gjatë vitit 1943 sipas dokumenteve ushtarake gjermane_Demaj, Bajraktari_Kurti (Small)
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
SHQIPTARËT GJATË VITIT 1943 SIPAS DOKUMENTEVE USHTARAKE GJERMANE
2021
Kopertina_Pozita gjeografike...Frashër Demaj (Small)
Frashër Demaj
POZITA GJEOGRAFIKE, POLITIKE DHE POPULLSIA SHQIPTARE NË DOKUMENTET DIPLOMATIKE TË MINISTRISË SË JASHTME TË BRITANISË SË MADHE 1912-1918
2021
Kopertina_Në botën e përbashkët_Anton Berishaj (Small)
Anton K. Berishaj
NË BOTËN E PËRBASHKËT: TRADITA, TRANZICIONI, ANOMIA
2021
Kopertina_Shtetndërtimi i Kosovës_Arsim Bajrami (Small)
Arsim Bajrami
SHTETNDËRTIMI I KOSOVËS 1990-2020
2021
Kopertina_Shqiptarët në përfundim të Luftës së Dytë Botërore (1944) sipas burimeve gjermane (Small)
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
SHQIPTARËT NË PËRFUNDIM TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1944) SIPAS BURIMEVE GJERMANE
2021
Kopertina_Fshehja e Krimit_Anton Vukpalaj (Small)
Anton Vukpalaj
FSHEHJA E KRIMIT: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë
2021
Kopertina_Mjedisi i biznesit në Kosovë_Justina Shiroka-Pula (Small)
Justina Shiroka-Pula
MJEDISI I BIZNESIT NË KOSOVË: analizë krahasuese për vendet e Ballkanit Perëndimor
2021
Kopertina_Çështja e Kosovës në hapësirën publike të Francës_Muhamedin Kullashi (Small)
Muhamedin Kullashi
ÇËSHTJA E KOSOVËS NË HAPËSIRËN PUBLIKE TË FRANCËS: analiza dhe refleksione
2021
Kopertina_Demografia e Kosovës_Hivzi Islami (Small)
Hivzi Islami
DEMOGRAFIA E KOSOVËS: evolucioni i popullsisë, migrimet, gjeopolitikat ekspansioniste serbe dhe spastrimet etnike të shqiptarëve
2021
Kopertina_Hendeku...Skills...._17cdr_Ctrl+Q (Small)
HENDEKU I SHKATHTËSIVE DHE ZHVILLIMI I NVM-VE NË KOSOVË
2021
Kopertina_Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë për Kosovën (Small)
Gjyljeta Mushkolaj
GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË PËR KOSOVËN: (mendim këshillimor 22 korrik 2010)
2021
Kopertina_Kthesa e dramës moderne_Muhamedin Kullashi_X7
Muhamedin Kullashi
KTHESA E DRAMËS MODERNE (SHEK. XIX-XX)
2020
Leksikon III_vendb.rurale M-ZH 17x24_Kopertina_FINALE
LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 3, Vendbanimet rurale. M-ZH
2020
Kopertina_Modelet dhe teknikat në vendimarrje_Justina Shiroka Pula
Justina Shiroka-Pula
MODELET DHE TEKNIKAT NË VENDIMMARRJE
2020
Kopertina_Analiza e ekonomisë në hije në Kosovë_X17
ANALIZA E EKONOMISË NË HIJE NË KOSOVË
2019
Kopertina_Fjalor me terminologji kushtetuese dhe paralamentare_Arsim Bajrami_2019-06-12
Arsim Bajrami
FJALOR ME TERMINOLOGJI KUSHTETUESE DHE PARLAMENTARE
2019
Kopertina_Leksikoni_Vendbanimet Rurale A-LL
LEKSIKON: VENDBANIMET E KOSOVËS: TABLOJA FIZIKE-HAPËSINORE, DEMOGRAFIKE DHE FUNKSIONALE. Vëll. 2, Vendbanimet rurale. A-LL
2019

Filtro botimet: