Kontakti

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (ASHAK) 
Adresa: Rruga Agim Ramadani, nr. 305, Prishtinë
Republika e Kosovës

Tel: +383 38 249-303

E-mail: [email protected]