Kontakti

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (ASHAK)

Adresa: Rruga Agim Ramadani, nr. 305, Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +383 38 249 303
Email: [email protected]

Qasja në Dokumente Publike:
     Email: [email protected];
Mbrojtja e të Dhënave Personale:
     Email: [email protected];
Sinjalizuesja:
     Email: [email protected];