Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Kujtim Shala
Kryevepra e Fishtës
2022
Studimet për shqiptarët në Francë
2022
Sabri Hamiti
Stilografia
2022
Kritika dhe studimet letrare shqipe: Fillimi i shekullit XXI
2022
Selman Riza
Vepra 6
2022
Rexhep Ismaili
PËR HISTORINË E GJUHËS SHQIPE
2021
Sabri Hamiti
ENIGMA E POEZISË
2021
Bardh Rugova
IDEOLOGJIA E GABIMIT GJUHËSOR
2021
POEZIA SHQIPE: fillimi i shekullit XXI
2021
Bardh Rugova, Rexhep Ismaili, Shkumbin Munishi
LEKSIKON I TERMAVE TË SOCIOLINGUISTIKËS
2020
Brian D. Joseph
VËSHTRIME ALBANO-BALLKANOLOGJIKE
2020
STUDIMET ALBANISTIKE NË ITALI
2020
Kujtim Shala
SINEKDOKA
2020
STUDIMET ALBANISTIKE NË ITALI
2020
Ali Aliu
LIBRI I JETËS
2020
Kujtim Shala
UT HERI DICEBAMUS...
2019
Bardh Rugova
LEKSIKON I TERMAVE TË FONETIKËS DHE TË FONOLOGJISË
2019
Kujtim Shala
IDENTITETI I PA/ZBULUAR
2019
Eqrem Basha
RRUGA RRETH SI ZERO: (tregime të zgjedhura)
2019
Mehmet Kraja
RRËFIME NGA FLETORET E VJETRA: (tregime të zgjedhura)
2019
Anton Pashku
AVENTURAT E TEZES: (tregime të zgjedhura)
2019
Zejnullah Rrahmani
O NJERI!: (tregime të zgjedhura)
2019
Arsim Bajrami
FJALOR ME TERMINOLOGJI KUSHTETUESE DHE PARLAMENTARE
2019
Rexhep Ismaili
BASHKËSI GJUHËSORE, NJËSI, VARIETET
2019
Nebi Caka
LEKSIKU I PËRVEÇËM I REVISTËS "PËRPARIMI" 1955-1968
2018
STUDIMET ALBANISTIKE NË VENDET KU FLITET GJERMANISHT
2018

Filtro botimet: