Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Kryevepra e Fishtës
Kujtim Shala
2022
Studimet për shqiptarët në Francë
2022
PËR HISTORINË E GJUHËS SHQIPE
Rexhep Ismaili
2021
ENIGMA E POEZISË
Sabri Hamiti
2021
IDEOLOGJIA E GABIMIT GJUHËSOR
Bardh Rugova
2021
POEZIA SHQIPE: fillimi i shekullit XXI
2021
LIBRI I JETËS
Ali Aliu
2020
LEKSIKON I TERMAVE TË SOCIOLINGUISTIKËS
Bardh Rugova, Rexhep Ismaili, Shkumbin Munishi
2020
VËSHTRIME ALBANO-BALLKANOLOGJIKE
Brian D. Joseph
2020
STUDIMET ALBANISTIKE NË ITALI
2020
SINEKDOKA
Kujtim Shala
2020
STUDIMET ALBANISTIKE NË ITALI
2020
BASHKËSI GJUHËSORE, NJËSI, VARIETET
Rexhep Ismaili
2019
UT HERI DICEBAMUS...
Kujtim Shala
2019
LEKSIKON I TERMAVE TË FONETIKËS DHE TË FONOLOGJISË
Bardh Rugova
2019
IDENTITETI I PA/ZBULUAR
Kujtim Shala
2019
RRUGA RRETH SI ZERO: (tregime të zgjedhura)
Eqrem Basha
2019
RRËFIME NGA FLETORET E VJETRA: (tregime të zgjedhura)
Mehmet Kraja
2019
AVENTURAT E TEZES: (tregime të zgjedhura)
Anton Pashku
2019
O NJERI!: (tregime të zgjedhura)
Zejnullah Rrahmani
2019
FJALOR ME TERMINOLOGJI KUSHTETUESE DHE PARLAMENTARE
Arsim Bajrami
2019
LEKSIKU I PËRVEÇËM I REVISTËS "PËRPARIMI" 1955-1968
Nebi Caka
2018
STUDIMET ALBANISTIKE NË VENDET KU FLITET GJERMANISHT
2018
NË 100-VJETORIN E AKADEMIK IDRIZ AJETIT
2018
GJURMIME LINGUISTIKE HISTORIKE-KULTURORE NË FUSHË TË SHQIPES
Norbert Jokl
2018
TESTAMENTI
Sabri Hamiti
2018

Filtro botimet: