ISMAJLI, Rexhep / BASHKËSI GJUHËSORE, NJËSI, VARIETET
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 517 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXXIX / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 71).
Tit. në f. paral.: Language community, unity, variety. Bibliogr.: f. 495-510. Indeks.
KDU 811.18-26
ISBN 978-9951-26-014-51
COBISS.KS-ID 2048392605