Kryesia

DSCF2754-C (Medium)
Kryetar

Mehmet Kraja

Akademik
DSCF2581-C (Medium)
Nënkryetare

Justina Shiroka-Pula

Akademike
1466143_646387612115291_2901708769957702128_n
Sekretar shkencor

Luan Mulliqi

Anëtar korrespondent
DSCF2391-C (Medium)
Sekretar i Sekesionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë

Sabri Hamiti

Akademik
DSCF2857-C (Medium)
Sekretare e Seksionit të Shkencave Shoqërore

Gjyljeta Mushkolaj

Anëtare korrespondente
DSCF2734-C (Medium)
Sekretar i Seksionit të Shkencave të Natyrës

Fetah Podvorica

Anëtar korrespondent
52605634_144226196598217_1176445036192071680_n
Sekretar i Seksionit të Arteve

Rauf Dhomi

Akademik