Seksioni i Shkencave të Natyrës

SFIDAT E PLANIFIKIMIT MULTIPARAMETRIK TË RRJETEVE KOMUNIKUESE PA TELA
Hëna Maloku, Mimoza Ibrani, Myzafere Limani, Zana Limani-Fazliu
2021
RAPORTI PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË KOSOVË
2020
KOMFORI TERMIK
Fejzullah Krasniqi, Rexhep Selimaj
2020
FIBRACIONET
Qamil Haxhibeqiri
2019
MATERIALET KOMPOZITE
2019
ZBRAZJET ATMOSFERIKE
Bahri M. Prebreza, Isuf F. Krasniqi
2017
OSMOZA E KUNDËRT
Salih Gashi
2017
REGJIONI LINDOR I KOSOVËS: veçoritë fiziko-gjeografike, resurset natyrore dhe problemet gjeomjedisore
Valbon Bytyqi
2017
XEHERORËT E NIKEL-KOBALTIT TË VENDIT TONË
Minir Dushi
2017
FJALOR I BUJQËSISË: shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht, latinisht
Latif R. Susuri
2016
NATYRA E LUGINËS SË PRESHEVËS: struktura, determinantet dhe resurset natyrore
Arsim Ejupi
2016
BOKSITET E DUKAGJINIT
Minir Dushi
2015
KLIMA E KOSOVËS
Ruzhdi Pllana
2015
UJITJA NË KOSOVË: menaxhimi i ujërave për bujqësi të qëndrueshme
2015
ENERGJETIKA DHE MJEDISI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM
2014
HAPËSIRAT METRIKE
Qamil Haxhibeqiri
2014
SHKENCA E MJEDISIT: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM
Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat M. Daci
2014
TERMOELEKTROCENTRALET E KOSOVËS
Fejzullah Krasniqi
2014
Qymyri i Republikës së Kosovës
Minir Dushi
2012
Sëmundjet e pemëve frutore dhe të hardhisë
Arben G. Myrta, Latif R. Susuri
2011
Nga teoria e përafrimeve të funksioneve
Fevzi Berisha, Muharrem Berisha
2010
Termofikimi dhe rrjetet termike
Fejzullah Krasniqi
2010
PASURITË MINERALE TË KOSOVËS - VËLLIMI I DYTË
Minir Dushi
2009
Pasuritë minerale të Kosovës - Vëllimi i parë
Minir Dushi
2009
Teoria aditive e idealeve dhe teoria e radikaleve të unazave
Emrush Gashi
2009
Mjedisi i Kosovës: resuruset dhe faktori njeri
2008

Filtro botimet: