Seksioni i Shkencave të Natyrës

Kopertina_Proceset konvencionale membranore dhe të integruara_Salih T. Gashi
Salih Gashi
Proceset konvencionale membranore dhe te integruara (Parimet dhe zbatimi)
2023
Kopertina_Proceset dhe ciklet termodinamike_F_Krasniqi_N_Sahiti
Fejzullah Krasniqi
Proceset dhe ciklet termodinamike
2023
Kopertina_Libri_Sfidat e planifikimit multiparametrik të rrjeteve komunikuese pa tela_Limani_Ibrani_Fazliu_Berzati (Small)
Hëna Maloku, Mimoza Ibrani, Myzafere Limani, Zana Limani-Fazliu
SFIDAT E PLANIFIKIMIT MULTIPARAMETRIK TË RRJETEVE KOMUNIKUESE PA TELA
2021
RAPORTI PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË KOSOVË
2020
Kopertina_Komfori termik_Fejzullah Krasniqi_Rexhep Selimaj_X17
Fejzullah Krasniqi, Rexhep Selimaj
KOMFORI TERMIK
2020
Kopertina_Fibracionet_Qamil Haxhibeqiri
Qamil Haxhibeqiri
FIBRACIONET
2019
Kopertina_Materialet kompozite
MATERIALET KOMPOZITE
2019
Kopertina_Zbrazjet Atmosferike
Bahri M. Prebreza, Isuf F. Krasniqi
ZBRAZJET ATMOSFERIKE
2017
Osmoza e kundert_Salih Gashi_Kopertina
Salih Gashi
OSMOZA E KUNDËRT
2017
Kopertina_Regjioni lindor i Kosoves_Valbon Bytyqi
Valbon Bytyqi
REGJIONI LINDOR I KOSOVËS: veçoritë fiziko-gjeografike, resurset natyrore dhe problemet gjeomjedisore
2017
Kopertina_Xeheroret_Minir Dushi
Minir Dushi
XEHERORËT E NIKEL-KOBALTIT TË VENDIT TONË
2017
Fjalor i Bujqesise_Kopertina
Latif R. Susuri
FJALOR I BUJQËSISË: shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht, latinisht
2016
Kopertina_Natyra e Presheves_Arsim Ejupi
Arsim Ejupi
NATYRA E LUGINËS SË PRESHEVËS: struktura, determinantet dhe resurset natyrore
2016
2015_2_20_Kopertina_Boksitet e Dukagjinit_Minir Dushi
Minir Dushi
BOKSITET E DUKAGJINIT
2015
2015_Kopertina_Klima e Kosovës_Ruzhdi Pllana
Ruzhdi Pllana
KLIMA E KOSOVËS
2015
2015.6.10_Kopertina_ballina_UjitjaNëKosovë
UJITJA NË KOSOVË: menaxhimi i ujërave për bujqësi të qëndrueshme
2015
ENERGJETIKA DHE MJEDISI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM
2014
2014_Kopertina_Hapesirat Metrike_Qamil Haxhibeqiri
Qamil Haxhibeqiri
HAPËSIRAT METRIKE
2014
2014_Kopertina_Shkenca e Mjedisit_N_Daci & M_Daci
Majlinda Daci-Ajvazi, Nexhat M. Daci
SHKENCA E MJEDISIT: ZHVILLIM I QËNDRUESHËM
2014
2014_Kopertina_Termoelektrocentralet e Kosoves_Fejzullah Krasniqi
Fejzullah Krasniqi
TERMOELEKTROCENTRALET E KOSOVËS
2014
21-minir-dushi
Minir Dushi
Qymyri i Republikës së Kosovës
2012
BALLINA
Arben G. Myrta, Latif R. Susuri
Sëmundjet e pemëve frutore dhe të hardhisë
2011
18-Nga-Teoria-e-Perafrimeve-te-Funksioneve
Fevzi Berisha, Muharrem Berisha
Nga teoria e përafrimeve të funksioneve
2010
19-termofikimi-dhe-rrjetet-termike
Fejzullah Krasniqi
Termofikimi dhe rrjetet termike
2010
15 pasurite minerale te kosoves v dy
Minir Dushi
PASURITË MINERALE TË KOSOVËS - VËLLIMI I DYTË
2009
15-pasurite-minerale-te-kosoves
Minir Dushi
Pasuritë minerale të Kosovës - Vëllimi i parë
2009

Filtro botimet: