Botimet

Katalogu i botimeve të Akademisë
2022
Kryevepra e Fishtës
Kujtim Shala
2022
INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR REVISTËN KËRKIME / RESEARCH
2022
Çesk Zadeja në muzikën shqiptare
Vasil S. Tole
2022
Thurje kosovare
2022
Studimet për shqiptarët në Francë
2022
NË BOTËN E PËRBASHKËT: TRADITA, TRANZICIONI, ANOMIA
Anton K. Berishaj
2021
Studime 28
2021
ÇËSHTJA E KOSOVËS NË HAPËSIRËN PUBLIKE TË FRANCËS: analiza dhe refleksione
Muhamedin Kullashi
2021
SHTETNDËRTIMI I KOSOVËS 1990-2020
Arsim Bajrami
2021
FSHEHJA E KRIMIT: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë
Anton Vukpalaj
2021
KËRKIME 25 RESEARCH
2021
SHQIPTARËT NË PËRFUNDIM TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1944) SIPAS BURIMEVE GJERMANE
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
2021
VJETARI 41
2021
PËR HISTORINË E GJUHËS SHQIPE
Rexhep Ismaili
2021
XHEVDET XHAFA: (monografi)
Suzana Varvarica Kukaj
2021
DEMOGRAFIA E KOSOVËS: evolucioni i popullsisë, migrimet, gjeopolitikat ekspansioniste serbe dhe spastrimet etnike të shqiptarëve
Hivzi Islami
2021
MJEDISI I BIZNESIT NË KOSOVË: analizë krahasuese për vendet e Ballkanit Perëndimor
Justina Shiroka-Pula
2021
HENDEKU I SHKATHTËSIVE DHE ZHVILLIMI I NVM-VE NË KOSOVË
2021
IDEOLOGJIA E GABIMIT GJUHËSOR
Bardh Rugova
2021
ENIGMA E POEZISË
Sabri Hamiti
2021
STUDIME SHOQËRORE 8
2021
REXHEP FERRI: (monografi)
Gëzim Qëndro
2021
GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË PËR KOSOVËN: (mendim këshillimor 22 korrik 2010)
Gjyljeta Mushkolaj
2021
POEZIA SHQIPE: fillimi i shekullit XXI
2021
VEPRA PËR PIANO
Rauf Dhomi
2021

Filtro botimet: