Fetah Podvorica

Anëtar korrespondent
Share on print
Print

Biografia

Fetah Podvorica lindi më 1968 në Dumosh të Podujevës, ku kreu shkollimin fillor, ndërsa të mesmin e kreu në Podujevë. Studimet i kreu në Departamentin e Kimisë, të FSHMN-së, të Universitetit të Prishtinës më 1993. Studimet e pasuniversitare në lëminë e Kimisë fizike i vazhdoi në Universitetin e Parisit 7, Denis-Diderot, në Francë në vitt 1996/97 dhe mori diplomën e studimeve të thelluara. Studimet e doktoratës i vazhdoi në Universitetin e Parisit 7 prej vitit 1997 deri në vitin 2000, duke e zbatuar elektrokiminë në mveshjen e metaleve me shtresa organike. Puna hulumtuese u kurorëzua me patentim dhe temën e doktoratës e mbrojti në qershor të vitit 2000 në Universitetin e Parisit 7. Në dhjetor të vitit 2010 në Paris, në ESPCI (Ecole Superieure de Physique et de Chimie de Paris) mbrojti Habilitimin për udhëheqje të hulumtimit shkencor dhe e morri kualifikimin për profesor të rregullt në Francë. Më 1993 u zgjodh asistent në Departamentin e Kimisë. Gjatë viteve 1998-2000 është angazhuar në mësimdhënie me studentët e Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Parisit 7. Në shtator të vitit 2000 u kthye në Universitetin e Prishtinës me ç’rast u angazhua ligjërues i Kimisë fizike dhe i Korrozionit. Në vitin 2002 u zgjodh profesor asistent, në vitin 2006 profesor i asocuar kurse më 2009 profesor i rregullt. Në vitet 2003-2013 ka qenë profesor i ftuar, në Ecole Superieure de Physique et de Chimie (ESPCI) në Paris ku ka vazhduar punën hulumtuese dhe ka udhëhequr kandidatë në hulumtim në doktoratë e postdoktoratë. Prej vitit 2014 është profesor i ftuar në Universitetin Paris 7 dhe në Universitetin e Orleansit në Francë. Ka qenë profesor i ftuar në Universitetin e Leuvenit në Belgjikë, më 2020, atë të Leipzigut në Gjermani, më 2011, në atë të Paris Est, në Francë, më 2009 si dhe në Universitetin e Aarhusit, në Danimarkë, më 2008.
Shumica e punimeve shkencore nga lëmi i Elektrokimisë i janë botuar në revistat e American Chemical Society, Royal Chemical Society dhe Elsevierit. Ka patentuar 2 patente lidhur me mveshjen e sipërfaqes së metaleve me shtresa organike, njërin në Evropë dhe tjetrin në ShBA. Licenca e patenteve sot shfrytëzohet për veshje të stenteve me filma organikë të komercializuara nga kompania Sinomed në Kinë. Ka bashkë-organizuar një Simpozium shkencor në kongres ndërkombëtar të International Society of Electrochemistry i mbajtur në Durban (2019, Afrikë e Jugut) si dhe ka mbajtur prezentime me gojë të tilla si i ftuar ose si i përzgjedhur në Pekin (viti 2009, Kinë), Nicë (2010, Francë), Saint Malo (2015, Francë), Hagë (2016, Holandë), Bologne (2018, Itali). Ka organizuar tryezën shkencore me titull “Materialet Kompozite” më 6 prill 2018 në kuadër të Seksionit të ShN të ASHAK-ut e cila ka patur karakter ndërkombëtar. Ka marr pjesë në disa projekte shkencore në nivel vendi dhe në Francë.
Është anëtar i rregullt i American Chemical Society nga viti 2005 dhe International Society of Electrochemistry nga viti 2008. Prof. Podvorica është sekretar i redaksisë së botimit të revistës Research, botuar nga Seksioni i Shkencave të Natyrës së ASHAK-ut. Është editor i asocuar i revistës Chemistry Africa, botuesi Springer dhe anëtar i këshillit redaktues të revistës Electrochem, MDPI journals. Është recensent i disa revistave të American Chemical Society nga viti 2004 si dhe atyre të Royal Society of Chemsitry dhe të Elsevier-it prej vitit 2006. Ka qenë recensent i projekteve shkencore të dorëzuara në kuadër të CNRS- Francë (Qendra kombëtare për kërkim Shkencor), Israel Research Council, si dhe disa Universitete të Belgjikës.
Ka botuar 2 kapituj librash, në lëminë e kripërave të aril diazoniumit, nga shtëpitë botuese Wiley dhe Taylor & Francis. Ka udhëhequr deri më tani 6 PhD si dhe 2 post doktorantë dhe ka marr pjesë si kryetar ose anëtar i jurisë në 10 mbrojtje të temave të PhD në Francë dhe Itali.
Në vitet 2002-2005 ka qenë sekretar i Departamentit të Kimisë; 2007-2010 ka udhëhequr studimet e doktoratës në FSHMN të, Universitetit të Prishtinës, 2014-2015 ka qenë prorektor në Universitet të Prishtinës kurse në vitet 2007-2011 anëtar i Këshillit Kombëtar për shkencë.
Më 2016 u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës ndërsa prej janarit të vitit 2018 është zgjedhur sekretar i Seksionit të Shkencave të Natyrës të ASHAK-ut. Më 2017 u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave, Arteve dhe Letërsisë të Dijon-it, Francë. Ligjëratën inauguruese në këtë institucion e ka mbajtur më 10 prill 2019.
Është shpallur shkencëtar i vitit 2013 nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë të Kosovës ndërsa në vitin 2019 është shpërblyer prej rektorit të UP-së me mirënjohje për arritje të lartë shkencore dhe kontribut të çmuar në ngritjen e Universitetit të Prishtinës në ranglista ndërkombëtare të vlerësimit të universiteteve.

Bibliografia

Punime shkencore në revista ndërkombëtare:

Adenier, M. C. Bernard, B. Desbat, E. Cabet-Deliry, M. M. Chehimi, O. Fagebaume, J. Pinson and F. Podvorica.Covalent Modification of Iron Surfaces by Electrochemical Reduction of Aryldiazonium Salts.Journal of American Chemical Society2001123, 4541 – 4549. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 14.612(I cituar 269 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja003276f?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Chausse, M. M. Chehimi, J. Pinson, F. Podvorica and C. Vautrin-Ul.The Electrochemical Reduction of Aryldiazonium Salts on Iron electrodes. Their effects on Corrosion.Chemistry of Materials200214, 392 – 400. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940(I cituar 178 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm011212d?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Adenier, T. Lalot, J. Pinson and F. Podvorica.Attachment of Polymers to Organic Moieties Covalently Bonded to Iron Surfaces.Chemistry of Materials200214, 4576 – 4585. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940(I cituar 89 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm0211397?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

C. Bernard, A. Chausse, E. Deliry, M. M. Chehimi, J. Pinson,F. Podvoricaand C. Vautrin-Ul. Organic Layers Bonded to Industrial, Coinage and Noble Metals through Electrochemical Reduction of Aryldiazonium Salts. Chemistry of Materials200315, 3540 – 3552. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940(I cituar 298 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm034167d?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Jean Pinson and F. Podvorica. Attachment of organic layers to conductive or semiconductive surfaces by reduction of diazonium salts. Chemical Society Reviews 200534, 429 – 439.  Royal Society Journal (RSJ): Impact factor 39.900 (I cituar 1118 herë). 
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2005/CS/b406228k#!divAbstract

Combellas C., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica F. I. Time-of-flight Secondary Ion Mass Spectroscopy Characterization of the Covalent Bonding between a Carbon Surface and Aryl groups.  Langmuir200521, 280 – 286. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 3.700 (I cituar 180 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la048106l?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Combellas C., Delamar M., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica F. I. Spontaneous grafting of Iron Surfaces by Reduction of Aryldiazonium Salts in Acidic Water. Application to the protection against corrosion.  Chemistry of Materials200517, 3968 – 3975. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940 (I cituar  178 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm050339q?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Adenier, A.; Combellas C. Delamar M., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica F. I. Formation of Polyphenylene Films on Metal Electrodes by Electrochemical Reduction of Benzene diazonium Salts. Chemistry of Materials200618, 2021-2029. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940 (I cituar 167 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm052065c?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Combellas C., Delamar M., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica F. I. Spontaneous grafting of Iron Surfaces by Reduction of Aryldiazonium Salts in Acidic Water. Applications to the inhibition of iron corrosion. Passivation of Metals and Semiconductors, and Properties of Thin Oxide Layers, Elsevier, 2006, 697- 702. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444522245501062

S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi, B.S.Thaçi “Development and performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membrane” Desalination2006, 200, 414. ElsevierImpact factor 1.320
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916406009179

Doppelt, P.; Hallais, G.; Pinson, J.; Podvorica, F. and Verneyre, S. Surface Modification of Conducting Substrates. Existence of azo bonds in the structure of organic layers obtained from diazonium salts. Chemistry of Materials200719, 4570. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940 (I cituar 226 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm0700551?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Sterically Hindered Diazonium Salts for the Grafting of a Monolayer on MetalsC. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson and F. I. Podvorica, Journal of American Chemical Society2008130, 8576. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 14.612. (I cituar 229 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja8018912?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

M. Chehimi, G. Hallais, T. Matrab, J. Pinson and F. I. Podvorica. Electro- and Photografting of Carbon or Metal Surfaces by Alkyl Groups.  Journal of Physical Chemistry C,2008,112, 18559–18565. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 4.189 (I cituar 38 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp807044j?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi and B.S.Thaçi. Effect of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes.  Desalination, 2009 1-8. ElsevierImpact factor 1.320 (I cituar 8 herë). 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916409000617

Combellas, De-en Jiang, F. Kanoufi,J. Pinsonand F. I. Podvorica Steric effects in the reaction of aryl radicals on surfaces. Langmuir, 2009, 25, 286-293American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 3.700. (I cituar 124 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la8025792?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

I. Podvorica, F. Kanoufi, J. Pinson,C. Combellas. Spontaneous Grafting of Diazoates on Metals.Electrochimica Acta200954, 2164-2170. Elsevier: Impact factor 5.340.

(I cituar 56 herë).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468608012334

Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson, S. Ustaze, F. I. Podvorica. Indirect Grafting of Acetonitrile Derived Films on Metallic Substrates.  Chemistry of Materials,2010, 22, 2962-2969.American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940. (I cituar 32 herë). 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cm100295n?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bpodvorica%255D&searchHistoryKey=

Oturan, M. C. Edelahi, M.A. Oturan, J.-J Aaron, F. I. Podvorica, K. El Kacemi. Comparative Study Of Degradation Of Herbicide Diuron Residues In Water By Various Fenton’s Reaction-Based Advanced Oxidation Processes.Balwois,2010. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00742594/

Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson, S. Ustaze, F. I. Podvorica. Physisorption vs grafting of aryldiazonium salts onto iron: A corrosion study.Electrochimica Acta,2011, 56, 10672-10676. Elsevier. Impact factor 5.340. (I cituar 17 herë). 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468611001101

M.A. Oturan, N. Oturan, M. C. Edelahi, F. I. Podvorica, K. El Kacemi. Oxidative degradation of herbicide diuron in aqueous medium by Fenton’s reaction based advanced oxidation processes. Chemical Engineering Journal2011171, 127. Elsevier. Impact factor 10.652.

(I cituar 172 herë). 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894711003779

Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson, F. I. Podvorica. Photochemical Grafting and Patterning of Metallic Surfaces by Organic Layers Derived from Acetonitrile.Chemistry of Materials,2011, 23, 3449-3459. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 8.354. (I cituar 11 herë)

Dehari,F. Podvorica, Sh. Dehari, M. Shehabi. Synthesis and Characterization of Co(II) Complexes with tridentate (ONO) Schiff bases.Studia Chemie2012, 4, 33-38. Impact factor 0.513.

Hazimeh, S. Piogé, N. Pantoustier, C. Combellas, F. I. Podvorica, and F. Kanoufi. Radical Chemistry from Diazonium-Terminated Surfaces.Chemistry of Materials,2013, 25, 605-612. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 9.940. (I cituar 17 herë)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cm3039015

Buriez, F. I. Podvorica,A. Galtayries, E. Labbé, S. Top, A. Vessières, G. Jaouen, C. Combellas,C. Amatore. Surface grafting of a ?-conjugated amino-ferrocifen drug. Journal of Electroanalytical Chemistry2013, 699, 21-27. Elsevier: Impact factor 3.807. (I cituar 10 herë)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572665713001665

Hetemi, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and Fetah I. Podvorica. Electrografting of Alkyl Films at Low Driving Force by Diverting the Reactivity of Aryl Radicals Derived from Diazonium Salts.Langmuir,201430, 13907?13913. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 3.700. (I cituar 21 herë)

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la503833j

Sopaj, M.A. Rodrigo, N. Oturan, F. I. Podvorica, J. Pinson, M. A. Oturan.Influence of the anode materials on the electrochemical oxidation efficiency. Application to oxidative degradation of the pharmaceutical amoxicillin.Chemical Engineering Journal2015262, 286-294. Elsevier. Impact factor 10.652. (I cituar 236 herë).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894714012960

Hetemi, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. One-Step Formation of Bifunctionnal Aryl/Alkyl Grafted Films on Conducting Surfaces by Reduction of Diazonium Salts in the Presence of Alkyl Iodides.Langmuir,2015, 31, 5406 – 5415. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 3.700. (I cituar 14 herë)

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.5b00754

Berisha, F. Podvorica, V. Mehmeti, F. Syla and D. Vataj.Theoretical and experimental studies of the corrosion behavior of some thiazole derivatives toward mild steel in sulfuric acid media.  Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering2015, 34(2), 287-294. Impact factor 0.829. (I cituar 13 herë)

http://www.mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/viewFile/576/455

Hetemi, J. Medard, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. Surface Modification of Polymers by Reaction of Alkyl Radicals.Langmuir,2016, 32, 512-518. American Chemical Society Journal (ACS): Impact factor 3.700. (I cituar 15 herë) 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.5b03669

Sopaj, N. Oturan, J. Pinson, F. Podvorica, M. A. Oturan.Effect of the anode materials on the efficiency of the electro-Fenton process for the mineralization of the antibiotic sulfamethazine.Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 199, 331-341. Impact factor 16.683. (I cituar 131 herë)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316304738

Berisha,,bH. Hazimeh, A. Galtayries, P. Decorse, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. Grafting of Aluminium Surface with Organic Layers. RSC Advances20166, 78369-78377. Impact factor 3.070. (I cituar 6 herë).

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra15313e#!divAbstract

Hetemi, J. Medard, P. Decorse, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. Surface modification by electrochemical reduction of alkyldiazonium salts.Electrochemistry Communications,2016, 262, 286-294. Impact factor 4.333. (I cituar 5 herë).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248116300765

Pally, V. Bertagna, B. Cagnon, M. Alaeddine, R. Benoit, F. I. Podvorica, C. Vautrin-Ul. Phenylamide-oxime and phenylamide nanolayer covalently grafted carbon via electroreduction of the corresponding diazonium salts for detection of nickel ions.Journal of Electroanalytical Chemistry,2018817, 101-112. Elsevier: Impact factor 3.807. (I cituar 3 herë)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665718302200

Mooste, M., Kibena-Poldsepp, E., Marandi, M., Matisen, L., Sammelselg, V., Podvorica, F. I. and Tammeveski, K. Surface and electrochemical characterization of aryl films grafted on polycrystalline copper from the diazonium compounds using the rotating disk electrode method.  Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018817, 89-100. Elsevier: Impact factor 3.807.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665718302455

Mehmeti, K. Kalcher, F. Podvorica, A. Berisha. Corrosion inhibition of mild steel in aqueous sulfuric acid solution using heterocyclic mercapto compounds – an experimental and theoretical study.Radiation & Applications,2017, 2, 41 – 45.

http://www.rad-journal.org/helper/download.php?file=../papers/RadJ.2017.01.009.pdf

Mehmeti, V. and Podvorica, F. I. Experimental and theoretical studies on corrosion inhibition of niobium and tantalum surfaces by carboxylated graphene oxide. Materials 201811(6), 893; Impact factor 3.057. http://www.mdpi.com/1996-1944/11/6/893

B.S. Thaçi, B.S., Gashi, S.T. and Podvorica, F. I. Preparation of heterogeneous reverse osmosis membranes undergoing modification process. Desalination and Water Treatment2018118, 96-102. DOI: 10.5004/dwt.2018.22619Springer. Impact factor 1.320.
https://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_118/118_2018_96.pdf

Combellas, C., Kanoufi, F., Pinson, J and Podvorica, F. I. Indirect Electrografting  of Aryliodides. Electrochem Comm 2019, 98, 119-123. Impact factor 4.333.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248118303205

Haziri, A. Berisha and F. I. Podvorica. Electrochemical modification of platinum and glassy carbon surfaces with pyridine layers and their use as complexing agents for copper (II) ions.Open    Chemistry2019, 17, 722 – 727. 
https://www.degruyter.com/view/journals/chem/17/1/article-p722.xml?language=en

Sadriu, S. Bouden, J. Nicolle, F. I. Podvorica, V. Bertagna, C, Berho, L. Amalric and C. Vautrin_Ul. Molecularly imprinted polymer modified glassy carbon electrodes for the electrochemical analysis of isoproturon in water.Talanta,2020, 207, 120222. Impact factor 4.916. doi: 10.1016/j.talanta.2019.120222.

Sopaj, N. Oturan, J. Pinson, F. I. Podvorica and M. A. Oturan.Effect of cathode material on electro-Fenton process efficiency for electrocatalytic mineralization of the antibiotic sulfamethazine.Chemical Engiennering Journal, 2020, 384, 123249. Impact factor 10.652. 
doi.org/10.1016/j.cej.2019.123249.

Medard, A. Berisha, P. Decorse, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. Electrografting of methylamine through C–H activation or oxidation to give highly aminated surfaces.Electrochimica Acta,2020, 345, 136170. Impact factor 5.340
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136170

Pinson and F. I. Podvorica. Electrografting of thin molecular layers.  Current Opinion in Electrochemistry Organic and Molecular Electrochemistry,2020,24, 44 – 48. Impact factor 5.579
doi.org/10.1016/j.coelec.2020.05.016

Berisha, F. I. Podvorica. Corrosion Inhibition Study of Mild Steel in Aqueous Hydrochloric Acid Solution Using Brilliant Cresyl Blue – a Combined Experimental and Monte Carlo Study..Portugaliae Electrochimica Acta,2020, xx, i pranuar.

I. Podvorica dhe J. Pinson. Surface concentration dependence of grafted aryl groups onto glassy carbon (GC) from grafting potential during electrochemical reduction of aryl diazonium salts.Chemica Acta Kosovica,2005, 14(1), 25-32.

I. Podvoricadhe A. Berisha.Modifikimi i sipërfaqeve të metaleve me molekula të benzonitrilës të aktivizuara me anë të këmbimit të atomeve të hidrogjenit.  Faqe 35-41. Konferenca Kombëtare e Kimisë. Botues Akademia e Shkencave dhe Arteve të Shqipërisë, 2011.

Podvorica, F.I. Modification of the surfaces of materials with aryl diazonium salts. Research2018, 23, 1-30.
https://www.ashak.org/repository/docs/Research_23_Kerkime_2018-05-07_691106.pdf

Citimet e punimeve nga autorët tjerë

Punimet e F. Podvoricës janë cituar deri më tani 4620 herë në platformën e Google, shih vegëzen: 
https://scholar.google.com/citations?user=okCcEFAAAAAJ&hl=fr

dhe aktualisht është autori më i cituar në kuadër të UP-së shih vegëzen:
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=fr&org=17503444781420468858.

Në platformën Scopus F. Podvorica i ka 44 punime origjinale shkencore dhe  3291 citime, shih vegëzen: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506285187

Patente

Fagebaume, J. Pinson,F. Podvorica.Matériau métallique dont la surface est modifie, son procédé de préparation et utilisation du matériau modifie. Patent francez, PCT/FR2001/000388 2001. 
http://www.google.com/patents/CA2398236A1?cl=fr

Fagebaume, J. Pinson,F. Podvorica.Metal material with modified surface, preparation method and use of same.  Patent Amerikan: US Pat.   427212000, 2005 
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Aai0in0AAAAJ&citation_for_view=Aai0in0AAAAJ:GtLg2Ama23sC

Kapituj librash

Autor i Kapitullit “Non-Diazonium Organic and Organometallic Coupling Agents for

Surface Modification” në librin e parë  monografik të kripërave të diazoniumit   me titull “Aryl

Diazonium Salts New coupling agents in Polymer and Surface Science” të botuar në qershor të

2012 nga Wiley, në Weinheim Gjermani.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527650446.ch12/summary

Koautor i kapitullit “Electrode Surface Modification Using Diazonium Salts” në librin

Electroanalytical Chemistry, A Series of Advances: Volume 26, Edited by Allen J. Bard and Cynthia G. Zoski, CRC Press 2015, Pages 115–224, DOI: 10.1201/b19196-4.

http://www.crcnetbase.com/doi/10.1201/b19196-4

Projektet shkencore

Kanoufi, C. Combellas and F. I. Podvorica, projekt trevjeçar (2007-2010) ANR-06-BLAN-0368  në kuadër të Agence Nationale de la Recherche të Francës.

Koordinator lokal i projektit « Catalyst for South Eastern Europe » MatCatNet. Koordinator qendror, prof Eva-Marie Hey-Hawkins, Universiteti i Leipzig-ut.

Bashkë-koordinator i projektit Erasmus Plus : Erasmus+ KA107 Project 2016  (1.6.2016-31.7.2018) Mobility with partner countries. Ky projekt është bërë në bashkëpunim me prof Eva-Marie Hey-Hawkins, Universiteti i Leipzig-ut.

Kordinator i projektit “Modifikimi i qymyrit me shtresa të holla organike”. Projekt dy vjeçar (2019-2020) ASHAK.

Organizimi i tubimeve shkencore

Bashkë-organizator i Simpoziumit 13  në kongresin vjetor të organizuar nga Shoqata ndërkombëtare e Elektrokimisë: 70th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Durban, South Africa, 4-9th August 2019
https://annual70.ise-online.org/70th_Annual_meeting-program.pdf

Organizator i tryezës shkencore me titull “Materialet Kompozite” më 6 prill 2018 në kuadër të Seksionit të ShN të ASHAK-ut e cila ka patur karakter ndërkombëtar.
https://www.ashak.org/?cid=1,2,664

Ligjëratat në kongreset ndërkombëtare

Electrografting Beynd Diazonium Salts. J. Pinson and F. I. Podvorica. 70th Annual

Meeting of the International Society of Electrochemistry, Durban, South Africa, 4-9th August 2019.

Electrochemical Preparation of a Molecularly Imprinted Polypyrrole – modified Glassy Carbon Electrode for Determination of Isoproturon. Imer Sadriu, S. Bouden, J. Nicolle, F. Podvorica, K. Gondry, L. Amalric, B. Claude, C.Vautrin-Ul. The 13th ECHEMS Saint-Pierre-d’Oleron, France, 20 – 23 May 2019.

Greffage de molécules organiques par détournement de la reactivité des radicaux arylesF. I. Podvorica. Journée «Greffage de molécules organiques » CEA Saclay France. 27th Septembre 2019.

Electrofenton process. The influence of electrode materials. F. I. Podvorica. Conference “Water micropollutants: from removal to detection”. Orleans, France, 26-28 Novembre 2018.

F I. Podvorica, D.  Hetemi,  F.  Kanoufi, C.  Combellas and J.  Pinson. 69th Annual

Meeting of the International Society of Electrochemistry, Bologna, Italy, 02-07 Septembre 2018.

Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole – modified glassy carbon electrode for determination of isoproturon. I. Sadriu, B. Cagnon, V. Bertagna, F. I. Podvorica, C. Vautrin-Ul. Conference “Water micropollutants: from removal to detection”. Orleans, France, 26-28 Novembre 2018.

Elaboration de capteurs à base de polymères à empreintes moléculaires (MIPs) pour la détection de micropolluants émergents dans les eaux. S. Bouden, I. Sadriu, J. Saade, V. Bertagna, B. Cagnon, B. Claude, R. Nehme, P. Morin, F. Podvorica and C. Vautrin-Ul. Journées d’électrochimie, 26 Jun-29 June 2017, Bordeaux, France.

Molecularly Imprinted Polymer Nano layers for the electrochemical detection of pesticides. S. Bouden, I. Sadriu, J. Saade, V. Bertagna, B. Cagnon, B. Claude, R. Nehme, P. Morin, F. Podvorica and C. Vautrin-Ul. 12th Meeting ECHEMS, 06- 09 June 2017, Milano Marittima – Italy.

Surface modification of polymers by reaction of alkyl radicals. D. Hetemi, C. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson, F. I. Podvorica,  25th international Conference on Materials and Technology, Portoroz, Slovénie, 16-19 Octobre 2017.

Grafting of thin alkyl films on carbon, metal and polymer surfaces via a radical

crossover reaction. F I. Podvorica, D.  Hetemi,  F.  Kanoufi, C.  Combellas and J.  Pinson. 68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Hague, Netherland, 21-26 August 2016.

Advanced Oxidation Processes for the degradation of Persistant Organic Pollutants. F. I. Podvorica. Konferencë ndërkombëtare e organizuar në Podgoricë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi në bashkëpunim me Akademinë Botërore të Shkencave dhe Arteve (WAAS) dhe Akademinë Evropiane të Shkencave dhe Arteve (EASA) prej 16 – 18 maj 2019.

Photografting versus electrograffting for modifications of surfaces by organic layers. F. I. Podvorica, C. Combellas, D. Jiang; F. Kanoufi  and J. Pinson. Journées d’électrochimie, Paris, France, 8-11/7/2013.

The influence of anode material on electro-Fenton process efficiency. F. Sopaj, N. Oturan, F. I. Podvorica and M. Oturan. Meeting on contaminated soils. Universite Paris Est. 18-20 June 2012.

Radicals Generated by H Atom Abstraction, their Attachment to Metallic Surfaces: the case

of acetonitrile, F. I. Podvorica, A. Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi and J.  Pinson. 61st meeting of the International Society of Electrochemistry, Nice, France, 26/09-01/10 2010.

Electrografting of organic moieties from conductive surfaces: control of the thickness of the grafted  layer by the chemical structure. F. I. Podvorica, C. Combellas, F. Kanoufi and J. Pinson. 60th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Beijing, China, 16-21/08/2009.

Électrogreffage a partir de sels de diazonium: de la monocouche à une couche micrométrique. F. I. PodvoricaC. Combellas, D. Jiang; F. Kanoufi  and J. Pinson. Journées d’électrochimie, Sinaia, Roumanie, 6-10/7/2009.

Steric effects in the reaction of aryl radicals on surfaces. F. I. Podvorica, C. Combellas, D. Jiang; F. Kanoufi  and J. Pinson. 4th Meeting ECHEMS, Camaret sur Mer, France, 25-28/06/2008.

Direct and Indirect Electrografting of Surfaces. Combellas C., F. Kanoufi  and Podvorica F.; 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, The Banff Centre, Banff, Canada, 09 – 14/09/2007.

Formation de film de polyphènylene sur les métaux. Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J.  and Podvorica F. I., Journées d’électrochimie, Lyon, France, 2-6/7/2007.

Prezentimet poster

Pinson J., Podvorica F.; 1ères Journées de la matière condensée de Paris-Centre, Paris, France, 23-24/03/1999.

Adenier A., Lalot T., Pinson J., Podvorica F.; 2èmes Journées de la matière condensée de Paris-Centre, Paris, France, 23-24/01/2000.

I. Podvorica, C. Combellas, M. Delamar, F. Kanoufi and J. Pinson.9 International Simposium for Pasivation of Metals, semiconductors and the properties of thin oxide layers.Paris, France, 27/06 – 01/07/2005.

Combellas C., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica F. I. Journées de Nanochimie. Paris, France, 31/01- 01/02/2006.

I. Podvorica,C.Combellas C., F. Kanoufi and J. Pinson. 57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Edinburgh, Scotland, 31/8–06/9/2006.

F. I. Podvorica, Combellas, J. Pinson.5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Ohrid, Macedonia, 10 – 14/9/2006.

T.Selimi, Gashi, F. I. Podvorica and B. Thaçi. 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Ohrid, Macedonia, 10 – 14/ 9/ 2006.

Gashi S. T.; Daci N. M.; Podvorica F. I.; Selimi T. and Thaçi B. S. Euromembrane 2006, Napoli, Italy,  24 – 28/9/ 2006.

Gashi S. T., Daci N.M., Podvorica F.I., Selimi T. and B. S. Thaçi. Permea 2007; Siofok, Hungary, 02-06/09/ 2007.

Photochemical Grafting of Acetonitrile and Iodoacetonitrile on Metallic Sufaces. A. Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi, J.  Pinson and F. I. Podvorica, 61st meeting of the International Society of Electrochemistry, Nice, France,26/09-01/10 2010.

Electrochemical versus Photochemical Grafting of Acetonitrile onto Metalls A. Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi, J.  Pinson and F. I. Podvorica, 7th Meeting ECHEMS, Paris, France, 23-26/05/2011.

Berisha, M. Bouriga, C. Combellas, A. Deronzier, F. Kanoufi, J. Pinson, F. Podvorica,

Journées d’électrochimie, Paris, France, 8-11/7/2013.

Hashani, J. Halili, V. Mehmeti, K. Jusufi. A. Berisha, M. Paqarizi, F. Podvorica.Conference: Workshop “From Molecules to Functionalized  Materials“.Oher, September 2016.

Sinteza, studimi elektrokimik, spektroskopik dhe teorik (DFT/B3LYP) i derivateve të substituara të benzendiazoniutetrafluoroborateve dhe dediazonimi i tyre përmes mikrogrimcave të hekurit në mjedis acidik. . B. Shatri, Gj. Hulaj, V. Mehmeti, F. Podvorica, A. Berisha. Alb Shkenca Tirane September 2016.

Shatri, Gj. Hulaj, V. Mehmeti, F. Podvorica, A. Berisha, J. Halili, K. Jusufi.Conference: XXIV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid Macedonia September2016.

Corrosion inhibition of mild steel in aqueous sulfuric acid solution using heterocyclic mercapto compounds – an experimental and theoretical study. V. Mehmeti, K. Kalcher, F. Podvorica, A. Berisha. Radiation journal, 2017, 2, 41-45.

The effect of the chain length of n-carboxylic acids onto the corrosion inhibition of copper in chloride and acidic aqueous media. V. Mehmeti, F. Podvorica, K. Kalcher, A. Berisha, T. Arbneshi, J. Halili. Conference: 25th Croatian meeting of chemists and chemical engineers. April 2017, Porec, Croatia.

The use of murexide and methyl orange as corrosion inhibitors for mild steel in the sulfuric acid media. L. Çoçaj, F. Kurtaj, A. Berisha, F. Podvorica. ICNSM 2017, Tetove, Maqedoni.

Një studim teorik dhe eksperimental mbi sjelljen e acideve n-alkanoike mbi sipërfaqen e çelikut të butë në mjedisin ujor të klorureve dhe atë acidik. V. Mehmeti, F. Podvorica, K. Kalcher, A. Berisha, J. Halili. Alb Shkenca 2017 Prishtine, Kosove.

Experimental and Monte Carlo simulation studies of carboxylic acids as corrosion inhibitors on iron in acidic medium. V. Mehmeti, R. Vataj, A. Berisha, F. Podvorica. Conference: Java e Shkencës 2018, Prishtine, Kosove.

“Ab Initio” evaluation of the interaction strength, bond population, and geometry between gold cluster with an increased number of atoms and the nitrothiophenyl- or nitrophenyl- radicals. A. Berisha, F. Podvorica, J. Halili, V. Mehmeti, K. Jusufi. Conference: Java e Shkencës 2018, Prishtine, Kosove.

The impact of the modified graphite microparticles (with carboxyphenylene and benzenesulfonic groups) towards the corrosion behaviour of the mild steel in an aqueous solution of sulfuric acid. B. Shatri, B. Jashari, V. Mehmeti, J. Halili, R. Vataj, F. Podvorica, A. Berisha. Conference: Java e Shkencës 2018, Prishtine, Kosove.

Modification of material surfaces with organic moleculesF. I. Podvorica. Proceedings at Composite Materials. Academy of Sciences and Arts of Kosova. 2018

Application of Ti/IrO2-RuO2 and Boron doped Diamond (BDD) for the degradation of Organic Pollutants in water media. F. Sopaj, F.I. Podvorica, M. Oturan. Proceedings at Composite Materials. Academy of Sciences and Arts of Kosova. 2018.

Formimi i shtresave alkile në polimerë për aplikime bio-mjekësore. D. Hetemi, F. I. Podvorica, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson. Proceeding at Composite Materials. Academy of Sciences and Arts of Kosova. 2018.

Tuning the adsorption performance of graphite flakes through covalent surface modification with substituted phenyl layers derived from diazonium salts. E. Neziri, N. Haliti, L. Canziba, V. Thaqi, T. Arbneshi, I. Hashani, V. Mehmeti, J. Halili, F. Podvorica, A. Berisha. Conference: XXV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid Macedonia September 2018.

Surface modification impact on the graphene oxide adsorption performance toward the Aldrin® molecule. N. Haliti, L. Canziba, E. Neziri, V. Mehmeti, J. Halili, R. Vataj, F. Podvorica, A. Berisha. Conference: XXV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid Macedonia September 2018.

Effect of time, bubble diameter and pH value on the electrochemical behavior of oxygen bubble emerged on hematite and gold electrode. V. Haziri, J-F., Boily, A. Berisha, F. Podvorica, F. Gashi, , R. Vataj, B. Thaqi, M. Paqarizi. Conference: XXV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid Macedonia September 2018.

Degradation of methyl violet, methyl blue, and methyl red by Fenton process. B. Mulaj, M. Raja, M. Hamidi, S. Govori, R. Vataj, F. I. Podvorica, Flamur Sopaj. Conference: XXV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid Macedonia September 2018.

Surface covalently grafted pyridine layers as a complexing interface for heavy metal ions. V. Haziri, A. Berisha and F. PodvoricaConference: II International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Durrës, Albania, November 2018.

Strategy of functionalization for micropollutants electrochemical detection. I. Sadriu, S. Bouden, J. Nicolle, F. Podvorica, K. Gondry, E. Mathieu-Scheers, C. Grillot and C, Vautrin Ul. The 5th edition of Nanotech France 2019 International Conference and Exhibition Nano Tech,  26 -28 June 2019, Paris, France.

The Interaction of Some Alkyl Phosphonic Acids with the Cu(111) Surface in Aqueous Acid and Ethanol Media – a Monte Carlo Study. V. Mehmeti, F. I. Podvorica, R. Vataj. ISCMP, September 2019.

Ligjëratat profesor i ftuar në Universitete ndërkombëtare

Lecture entitled « Greffage de surfaces conductrices par réduction électrochimique de sels aryldiazonium » 22th May 2003 at Laboratoire “Chimie analytique et environnement“, ESPCI, Paris, France.

Lecture entitled “Greffage de surfaces des métaux par réduction électrochimique de sels de diazoniums » 27th May 2004 at Laboratoire des métaux, CNRS, Thiais, France.

Lecture entitled « Grafting of material surfaces by aryldiazonium salts » 21th November 2008 at Chemistry Department of University of Aarhus in Denmark.

Lecture entitled « Modification of the Material‘s Surface with Aryl Diazonium Salts» 23th June 2009 at Laboratoire « Géomatériaux et Géologie de l’Ingénieur », Université Paris-Est, France.

Lecture entitled « Modification de surfaces par des sels d’aryl diazonium » 25th February 2011, SCAN (Seminaire de Chimie Autor des Nanosciences) at Faculty of Chemistry, Université Paris-Diderot, France.

Lecture entitled « The Use of the Aryl Diazonium Salts for the Modification of the Materials Surfaces » 2nd November 2011 at Chemistry and Mineralogy Faculty of University of Leipzig in Germany.

Lecture entitled « Modification of Carbon Surfaces with organic molecules» 7th October 2012 at Chemistry Department, Faculty of Natural Sciences, University of Skopje in Macedonia.

Lecture F. Podvorica, Humbolt Colleg Ohrid 20-23 april 2018.

Lectures Leipzig Recent Trends in Chemistry (7-15 June 2018)

Lecture Leuven 2020