RRAHMANI, Zejnullah / O NJERI!: (tregime të zgjedhura)
Redaksia Ali Aliu, Rexhep Ismajli, Kujtim M. Shala, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 320 f., 15x21 cm. (Botime të veçanta CLXXXVI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 68).
Tit. në faqen paral.: Oh man!: (selected stories)
KDU 821.18-32
ISBN 978-9951-26-012-11
COBISS.KS-ID 2048393373