FJALORI ENCIKLOPEDIK I KOSOVËS
Vëllimi II, L-ZH
Kryeredaktor Mehmet Kraja, redaksia qendrore Pajazit Nushi, Ali Aliu, Tahir Emra, Zeqirja Ballata, Rexhep Ismajli, Eqrem Basha, Fejzullah Krasniqi, Mehmet Kraja, Prishtinë, ASHAK, 2018, VI, 882 f., me portr., 21x28 cm.