DACI, Nexhat / LINDJA E VËSHTIRË E SHTETËSISË SË KOSOVËS
Redaktor Muzafere Limani, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2018, 1076 f., me il., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: The difficult birth of Kosova's statehood. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.Bibliogr.: f. 1037-1050. Indeks.
KDU 323.1(496.51)
ISBN 978-9951-615-92-1
COBISS.KS-ID 2048092573