Banneri
 

Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Eqrem Basha, Sekretar

Të rregullt:
Ali Aliu
Eqrem Basha
Idriz Ajeti
Mehmet Kraja
Rexhep Ismajli
Rexhep Qosja
Sabri Hamiti
Zejnullah Rrahmani

Korrespondentë:
Bardh Rugova
Kujtim Shala
Mehmet Halimi