Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
është institucioni më i lartë i shkencës dhe i artit, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
është institucioni më i lartë i shkencës dhe i artit, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
është institucioni më i lartë i shkencës dhe i artit, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
është institucioni më i lartë i shkencës dhe i artit, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
është institucioni më i lartë i shkencës dhe i artit, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Previous
Next

Aktuale

No data was found

BOTIMET E FUNDIT