Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Është institucioni më i lartë i shkencës dhe i arteve, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Përgjatë dyzet e pesë viteve të ekzistencës së saj, Akademia është kthyer në botues kryesor të librit shkencor në Kosovë.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Për realizimin e funksioneve të saj Akademia bashkëpunon me institucione shkencore dhe akademike të arsimit të lartë, institute shkencore, entitete ekonomike, agjenci shtetërore si dhe me punëtorë e hulumtues shkencorë nga fushat e ndryshme të shkencës dhe të artit brenda dhe jashtë vendit.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Aktiviteti shkencor e artistik i Akademisë zhvillohet në kuadër të seksioneve, përmes projekteve, botimeve dhe tubimeve shkencore.
Previous slide
Next slide

Aktuale

BOTIMET
E FUNDIT

17CF9256-71F8-4438-A4A8-82AFFB8681E5
Studime për shqiptarët në Britaninë e Madhe dhe në vendet e Europës Veriore
2024
58D08574-135E-458E-A8D4-9D3C6465C2EC
Krijimtaria letrare e Ali Aliut (Në 90-vjetorin e lindjes)
2024
Kopertina_Bota letrare_Muhamet Hamiti
Muhamet Hamiti
BOTA LETRARE
2024
Kopertina_Studime 30
Studime 30
2023
Studime shoqeore 10
STUDIME SHOQËRORE 10
2024
Kopertina_Competitiveness in Western Balkans
Competitiveness in the Western Balkans: Challenges and Opportunities for Kosovo, (Konkurueshmëria në Ballkanin Përendimor: Sfidat dhe Mundësitë për Kosovën)
2023