U mbajt simpoziumi shkencor “Ndryshimet strukturore të ekonomisë dhe konkurrueshmërisë”

Më 18 prill 2024, në organizim të Seksionit të Shkencave Shoqërore të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, në Prishtinë, u mbajt simpoziumi shkencor “Ndryshimet strukturore të ekonomisë dhe konkurrueshmërisë”.