Shfletime

Studimet për shqiptarët në Francë
2022
Katalogu i botimeve të Akademisë
2022
Kryevepra e Fishtës
Kujtim Shala
2022
INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR REVISTËN KËRKIME / RESEARCH
2022
Çesk Zadeja në muzikën shqiptare
Vasil S. Tole
2022
Thurje kosovare
2022
PLATFORMË PËR RIMËKËMBJEN E ARSIMIT NË KOSOVË
2021
POZITA GJEOGRAFIKE, POLITIKE DHE POPULLSIA SHQIPTARE NË DOKUMENTET DIPLOMATIKE TË MINISTRISË SË JASHTME TË BRITANISË SË MADHE 1912-1918
Frashër Demaj
2021
SFIDAT E PLANIFIKIMIT MULTIPARAMETRIK TË RRJETEVE KOMUNIKUESE PA TELA
Hëna Maloku, Mimoza Ibrani, Myzafere Limani, Zana Limani-Fazliu
2021
NË BOTËN E PËRBASHKËT: TRADITA, TRANZICIONI, ANOMIA
Anton K. Berishaj
2021
Studime 28
2021
ÇËSHTJA E KOSOVËS NË HAPËSIRËN PUBLIKE TË FRANCËS: analiza dhe refleksione
Muhamedin Kullashi
2021
SHTETNDËRTIMI I KOSOVËS 1990-2020
Arsim Bajrami
2021
FSHEHJA E KRIMIT: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë
Anton Vukpalaj
2021
KËRKIME 25 RESEARCH
2021
SHQIPTARËT NË PËRFUNDIM TË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE (1944) SIPAS BURIMEVE GJERMANE
Frashër Demaj, Jusuf Bajraktari, Teki Kurti
2021
VJETARI 41
2021
PËR HISTORINË E GJUHËS SHQIPE
Rexhep Ismaili
2021
XHEVDET XHAFA: (monografi)
Suzana Varvarica Kukaj
2021
DEMOGRAFIA E KOSOVËS: evolucioni i popullsisë, migrimet, gjeopolitikat ekspansioniste serbe dhe spastrimet etnike të shqiptarëve
Hivzi Islami
2021
MJEDISI I BIZNESIT NË KOSOVË: analizë krahasuese për vendet e Ballkanit Perëndimor
Justina Shiroka-Pula
2021
HENDEKU I SHKATHTËSIVE DHE ZHVILLIMI I NVM-VE NË KOSOVË
2021
IDEOLOGJIA E GABIMIT GJUHËSOR
Bardh Rugova
2021
ENIGMA E POEZISË
Sabri Hamiti
2021
STUDIME SHOQËRORE 8
2021
REXHEP FERRI: (monografi)
Gëzim Qëndro
2021

Filtro botimet: