Akademia
 

Rrjeti Ndërkombëtar i të drejtave të njeriut të akademive dhe të shoqërive shkencore

Deklarata_e_Rrjetit_9-12-17.pdf