Aktuale

aktuale 1
 

Ceremonia solemne e ndarjes së fletëdëshmive për anëtarët e rinj të ASHAK-ut

Më 27 janar 2021, ora 11:00 në mjediset e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, në përputhje me masat për parandalimin e Covid-19 do të organizohet ceremonia solemne e ndarjes së fletëdëshmive për anëtarët e rinj të Akademisë, të zgjedhur në Kuvendin zgjedhor të saj më 22 dhjetor 2020.