Aktuale

aktuale 1
 

Letra e Kryetarit të ASHAK-ut drejtuar Akademive të Botës si përgjigje për Kryetarin e SANU-së