Aktuale

aktuale 1
 

Tryeza shkencore "Ujitja në Kosovë - Menaxhimi i ujërave për bujqësi të qëndrueshme"

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Seksioni i Shkencave të Natyrës, organizoi Tryezën shkencore "Ujitja në Kosovë - Menaxhimi i ujërave për bujqësi të qëndrueshme".

Tryeza u mbajt të enjten, më 16 tetor 2014, me fillim në orën 10:00, në Sallën e Madhe të Akademisë.