shoqerore 1
 

Seksioni i Shkencave Shoqërore

Justina Pula, Sekretare

Të rregullt:
Anton K. Berishaj
Ekrem Murtezai
Hivzi Islami
Isa Mustafa
Jusuf Bajraktari

Korrespondentë:
Arsim Bajrami
Edi Shukriu
Frashër Demaj
Gjyljeta Mushkollaj
Justina Pula
Muhamedin Kullashi