10 Mars, 2015

Një përfaqësi e Akademisë Sllovene viziton Akademinë e Kosovës
Informatë për zgjatjen e afatit të dorëzimit të punimeve për Revistën Research 27
Tryezë shkencore për shndërrimin e energjisë dhe ruajtjen e saj
Komunikatë e Kryesisë së ASHAK-ut
AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS NËNSHKRUAN MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ME AKADEMINË NACIONALE TË LINCEIT TË ITALISË
U paraqit botimi "Gjenocidi i Serbisë në Kosovë - Aspekte juridike"
Pjesëmarrje e anëtarëve të ASHAK në konferencën europiane për klimën në Varshavë
Ekspozitë e piktorit Esat Valla
Konferenca shkencore ndërkombëtare: Drama shqipe, fillimi i shekullit XXI
Konferenca shkencore ndërkombëtare: Filozofia dhe poezia
Konferenca shkencore: Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovës (1998-1999)
Paraqitja e botimeve të Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor
Paraqitja e botimeve të Universitetit të Tiranës në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor
Paraqitja e botimeve të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor
Paraqitja e botimeve të Universitetit të Tetovës në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor
Paraqitja e botimeve të Universitetit të Prishtinës në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor
Paraqitja e botimeve të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve të Shkupit në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor
Paraqitja e botimeve të Institutit të Historisë “Ali Hadri” të Prishtinës në Panairin Mbarëkombëtar të Librit Akademik dhe Shkencor