Baneri akademite tjera
 

Marrëveshjet e bashkëpunimit me akademitë e tjera

Marrëveshje bashkëpunimi ASHAK ka nënshkruar me:

1.    Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, 
       http://www.akad.edu.al/
2.    Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Sllovenisë, 
       http://www.sazu.si/en/o-sazu.html
3.    Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kroacisë, 
       http://info.hazu.hr/home
4.    Academia Nazionale delle Scienze, detta XL, e Italisë, 
       http://www.accademiaxl.it/
5.    Akademinë Mbretërore Flamane të Shkencave dhe të Arteve të Belgjikës, 
       http://www.kvab.be/?lang=en
6.    Akademinë Britanike (British Academy /The UK’s National Academy for the Humanities and Social
       Sciences), http://www.britac.ac.uk/
7.    Akademinë Austriake të Shkencave (Österreichische Akademie der Wissenschaften), 
       http://www.oeaw.ac.at/
8.    Akademinë e Shkencave të Turqisë, 
9.    Akademinë e Shkencave të Bullgarisë, 
       http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?p=0200

Forma të ndryshme bashkëpunimi ASHAK ka dhe me shumë akademi të tjera Europiane brenda ALLEA-s si dhe me Akademitë e rajonit brenda Këshillit Ndërakademik të Europës Juglindore.