Akademia
 

Rrjeti Ndërakademik i të Drejtave të Njeriut

ASHAK është anëtare e Rrjetit Ndërakademik të të Drejtave të Njeriut me seli në Nju Jork.