baneri ashak ashsh
 

Bashkëpunimi me ASHSH

Është e natyrshme që bashkëpunimi më i afërt i ASHAK realizohet me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe përmes saj edhe me shumë institute shkencore në Republikën së Shqipërisë.
Përveç Memorandumit të bashkëpunimit midis dy Akademive, për punë konkrete dhe programe të detajuara shkencore e artistike, një here në dy vite nënshkruhet Protokolli i bashkëpunimit.