Kryesia

  Fetah Podvorica An. korrespondent

Biografia

Fetah Podvorica lindi më 1968 në Dumosh të Podujevës, ku kreu shkollimin fillor, ndërsa të mesmin e kreu në Podujevë. Studimet i kreu në Departamentin e Kimisë, të FSHMN-së, të Universitetit të Prishtinës më 1993. Studimet e pasuniversitare në lëminë e Kimisë fizike i vazhdoi në Universitetin e Parisit 7, Denis-Diderot, në Francë në vitt 1996/97 dhe mori diplomën e studimeve të thelluara. Studimet e doktoratës i vazhdoi në Universitetin e Parisit 7 prej vitit 1997 deri në vitin 2000, duke e zbatuar elektrokiminë në mveshjen e metaleve me shtresa organike. Puna hulumtuese u kurorëzua me patentim dhe temën e doktoratës e mbrojti në qershor të vitit 2000 në Universitetin e Parisit 7. Në dhjetor të vitit 2010 në Paris, në ESPCI (Ecole Superieure de Physique et de Chimie de Paris) mbrojti Habilitimin për udhëheqje të hulumtimit shkencor dhe e morri kualifikimin për profesor të rregullt në Francë. Më 1993 u zgjodh asistent në Departamentin e Kimisë. Gjatë viteve 1998-2000 është angazhuar në mësimdhënie me studentët e Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Parisit 7. Në shtator të vitit 2000 u kthye në Universitetin e Prishtinës me ç’rast u angazhua ligjërues i Kimisë fizike dhe i Korrozionit. Në vitin 2002 u zgjodh profesor asistent, në vitin 2006 profesor i asocuar kurse më 2009 profesor i rregullt. Në vitet 2003-2013 ka qenë profesor i ftuar, në Ecole Superieure de Physique et de Chimie (ESPCI) në Paris ku ka vazhduar punën hulumtuese dhe ka udhëhequr kandidatë në hulumtim në doktoratë e postdoktoratë. Prej vitit 2014 është profesor i ftuar në Universitetin Paris 7 dhe në Universitetin e Orleansit në Francë. Ka qenë profesor i ftuar në Universitetin e Leipzigut në Gjermani, në vitin 2011, në Universitetin Paris Est, në Francë, në vitin 2009 si dhe në Universitetin e Aarhusit, në Danimarkë, në vitin 2008.
Shumica e punimeve shkencore nga lëmi i Elektrokimisë janë botuar në revistat e American Chemical Society, Royal Chemical Society dhe Elsevierit. Ka patentuar 2 patente lidhur me mveshjen e sipërfaqes së metaleve me shtresa organike, njërin në Evropë dhe tjetrin në ShBA. Licenca e patenteve sot shfrytëzohet për mveshje të stenteve me filma organikë të komercializuara nga kompania Sinomed në Kinë. Ka mbajtur prezentime në kongrese ndërkombëtare dhe ka marrë pjesë në kongrese të International Society of Electrochemistry si ligjërues i ftuar në Pekin (Kinë), Nicë (Francë) dhe Hagë (Holandë). Është anëtar i rregullt i American Chemical Society nga viti 2005 dhe International Society of Electrochemistry nga viti 2008. Është recensent i revistave të American Chemical Society nga viti 2004 dhe anëtar i këshillit redaktues të revistës Journal of Chemistry nga viti 2012. Ka botuar 2 kapituj librash, në lëminë e kripërave të aril diazoniumit, nga shtëpitë botuese Wiley dhe Taylor & Francis.
Në vitet 2002-2005 ka qenë sekretar i Departamentit të Kimisë; 2007-2010 ka udhëhequr studimet e doktoratës në FSHMN të, Universitetit të Prishtinës, 2014-2015 ka qenë prorektor në Universitet të Prishtinës kurse në vitet2007-2011 anëtar i Këshillit Kombëtar për shkencë.
Më 2016 u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.

Bibliografia

Punime shkencore në revista ndërkombëtare:

A. Adenier, M. C. Bernard, B. Desbat, E. Cabet-Deliry, M. M. Chehimi, O. Fagebaume, J. Pinson and F. Podvorica, Covalent Modification of Iron Surfaces by Electrochemical Reduction of Aryldiazonium Salts. Journal of American Chemical Society, 2001, 123, 4541 – 4549.

A. Chausse, M. M. Chehimi, J. Pinson, F. Podvorica and C. Vautrin-Ul, The Electrochemical Reduction of Aryldiazonium Salts on Iron electrodes. Their effects on Corrosion. Chemistry of Materials, 2002, 14, 392 – 400.

A. Adenier, T. Lalot, J. Pinson and F. Podvorica. Attachment of Polymers to Organic Moieties Covalently Bonded to Iron Surfaces. Chemistry of Materials, 2002, 14, 4576 – 4585.

M. C. Bernard, A. Chausse, E. Deliry, M. M. Chehimi, J. Pinson, F. Podvorica and C. Vautrin-Ul,  Organic Layers Bonded to Industrial, Coinage and Noble Metals through Electrochemical Reduction of Aryldiazonium Salts. Chemistry of Materials, 2003, 15, 3540 – 3552.

J. Pinson and F. Podvorica. Attachment of organic layers to conductive or semiconductive surfaces by reduction of diazonium salts. Chemical Society Reviews 2005, 34, 429 - 439.

Combellas C., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica. F. I. Time-of-flight Secondary Ion Mass Spectroscopy Characterization of the Covalent Bonding between a Carbon Surface and Aryl groups. Langmuir, 2005, 21, 280 - 286.

Combellas C., Delamar M., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica F. I. Spontaneous grafting of Iron Surfaces by Reduction of Aryldiazonium Salts in Acidic Water. Application to the protection against corrosion. Chemistry of Materials, 2005, 17, 3968 - 3975.

Adenier, A.; Combellas C. Delamar M., Kanoufi F., Pinson J. and Podvorica F. I. Formation of Polyphenylene Films on Metal Electrodes by Electrochemical Reduction of Benzenediazonium Salts. Chemistry of Materials, 2006, 18, 2021-2029.

Doppelt, P.; Hallais, G.; Pinson, J.; Podvorica, F. and Verneyre, S. Surface Modification of Conducting Substrates. Existence of azo bonds in the structure of organic layers obtained from diazonium salts. Chemistry of Materials, 2007, 19, 4570-4575.

S.T. Gashi, N.M. Daci, F. Podvorica, T. Selimi and B.S.Thaçi. Effect of of modification time of coal with aryldiazonium salts on performance of cellulose acetate-coal heterogeneous reverse osmosis membranes. Desalination, 2009, 1-8.

C. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson and F. I. Podvorica. Sterically Hindered Diazonium Salts for the Grafting of a Monolayer on Metals. Journal of American Chemical Society, 2008, 130, 8576.

M. M. Chehimi, G. Hallais, T. Matrab, J. Pinson and F. I. Podvorica. Electro- and Photografting of Carbon or Metal Surfaces by Alkyl Groups. Journal of Physical Chemistry C 2008, 112, 18559-18565.

C. Combellas, De-en Jiang, F. Kanoufi, J. Pinson and F. I. Podvorica. Steric effects in the reaction of aryl radicals on surfaces. Langmuir, 2009, 25, 286-293.

F. I. Podvorica, F. Kanoufi, J. Pinson and C. Combellas. Spontaneous Grafting of Diazoates on Metals. Electrochimica Acta, 2009, 54, 2164-2170.

Berisha, A.; Combellas C, Kanoufi F., Pinson J.; Ustaze, S. and Podvorica F. I. Indirect Grafting    of Acetonitrile – Derived Films on Metallic Substrates. Chemistry of Materials, 2010, 22, 2962-2969.

A. Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson, S. Ustaze and F. I. Podvorica. Physisorption vs grafting of aryldiazonium salts onto iron: A corrosion study. Electrochimica Acta, 2011, 56, 10672-10676.

A. Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi, J. Pinson and F. I. Podvorica. Photochemical Grafting and Patterning of Metallic Surfaces by Organic Layers Derived from Acetonitrile. Chemistry of Materials, 2011, 23, 3449-3459.

M.A. Oturan, N. Oturan, M. C. Edelahi, F. I. Podvorica and K. El Kacemi. Oxidative degradation of herbicide diuron in aqueous medium by Fenton's reaction based advanced oxidation processes. Chemical Engineering Journal, 2011, 171, 127-135.

D. Dehari, F. Podvorica, Sh. Dehari and M. Shehabi. Synthesis and Characterization of Co(II) Complexes with tridentate (ONO) Schiff bases. Studia Chemie, 2012, 4, 33-38.

H. Hazimeh, S. Piogé, N. Pantoustier, C. Combellas, F. I. Podvorica, and F. Kanoufi. Radical Chemistry from Diazonium-Terminated Surfaces. Chemistry of Materials, 2013, 25, 605-612.

O. Buriez, F. I. Podvorica, A. Galtayries, E. Labbé, S. Top, A. Vessières, G. Jaouen, C. Combellas and C. Amatore. Surface grafting of a ?-conjugated amino-ferrocifen drug. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2013, 699, 21-27.

D.  Hetemi,  F.  Kanoufi,  C. Combellas,  J.  Pinson and F. I. Podvorica. Electrografting of Alkyl Films at Low Driving Force by Diverting the Reactivity of Aryl Radicals Derived from Diazonium Salts. Langmuir, 2014, 30, 13907?13913.

F. Sopaj, M.A. Rodrigo, N. Oturan, F. I. Podvorica, J. Pinson and M.A. Oturan. Influence of the anode materials on the electrochemical oxidation efficiency. Application to oxidative degradation of the pharmaceutical amoxicillin. Chemical Engineering Journal, 2015, 262, 286-294.

D.  Hetemi,  F.  Kanoufi,  C.  Combellas,  J.  Pinson and  F. I. Podvorica. One-Step Formation of Bifunctionnal Aryl/Alkyl Grafted Films on Conducting Surfaces by Reduction of Diazonium Salts in the Presence of Alkyl Iodides. Langmuir, 2015, 31, 5406 - 5415.

A. Berisha, F. I. Podvorica, V. Mehmeti, F. Syla, D. Vataj. Theoretical and experimental studies of the corrosion behavior of some thiazole derivatives toward mild steel in sulfuric acid media. Journal of Macedonian Chemistry and Chemical Engineering, 2015, 34(2), 287-294.

D. Hetemi, J. Medard, P. Decorse, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. Surface Functionalization of Metals by Alkyl Chains through a Radical Crossover Reaction. Langmuir, 2016, 32, 6335-6342.

F. Sopaj, N. Oturan, J. Pinson, F. Podvorica, M. A. Oturan. Effect of the anode materials on the efficiency of the electro-Fenton process for the mineralization of the antibiotic sulfamethazine. Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 199, 331-341.

A. Berisha, ,b H. Hazimeh, A. Galtayries, P. Decorse, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. Grafting of Aluminium Surface with Organic Layers. RSC Advances, 2016, 6, 78369-78377.

Hetemi, J. Medard, P. Decorse, F. Kanoufi, C. Combellas, J. Pinson and F. I. Podvorica. Surface modification by electrochemical reduction of alkyldiazonium salts. Electrochemistry Communications, 2016, 262, 286-294.

Patente

O. Fagebaume, J. Pinson, F. Podvorica. Materiau metallique dont la surface est modifie, son procede de preparation et utilisation du materiau modifie., Patent francez, PCT/FR2001/000388 2001.

O. Fagebaume, J. Pinson, F. Podvorica. Metal material with modified surface, preparation method and use of same.. Patent Amerikan; US Pat.   427212000, 2005. J. Pinson, O. Fagebaume, F. Podvorica. Electromechanical reduction of a diazonium salt to modify the surface of a material. US 7364648.

Kapituj të librave

F. I. Podvorica.  “Non-Diazonium Organic and Organometallic Coupling

Agents for Surface Modification” në librin e parë  monografik të kripërave të diazoniumit  me titull “Aryl Diazonium Salts New coupling agents in Polymer and Surface Science” i botuar në qershor të 2012 nga Wiley, në Weinheim Gjermani.

A. Berisha, M. Chehimi, J. Pinson dhe F. Podvorica “Electrode Surface Modification

Using Diazonium Salts” në librin Electroanalytical Chemistry, A Series of Advances: Volume 26, Edited by Allen J. Bard and Cynthia G. Zoski, CRC Press 2015

Projektet shkencore

F. Kanoufi, C. Combellas and F. I. Podvorica, projekt trevjeçar (2007-2010) ANR-06-BLAN-0368  në kuadër të Agence Nationale de la Recherche të Francës.

Koordinator lokal i projektit « Catalyst for South Eastern Europe » MatCatNet. Koordinator qendror, prof Eva-Marie Hey-Hawkins, Universiteti i Leipzig-ut.

Bashkë-koordinator i projektit Erasmus Plus : Erasmus+ KA107 Project 2016  (1.6.2016-31.7.2018) Mobility with partner countries. Ky projekt është bërë në bashkëpunim me prof Eva-Marie Hey-Hawkins, Universiteti i Leipzig-ut.

Ligjëratat e ftuara në kongreset ndërkombëtare

F. I. Podvorica, A. Berisha, C. Combellas, F. Kanoufi and J.  Pinson. Radicals Generated by H Atom Abstraction, their Attachment to Metallic Surfaces: the case of acetonitrile. 61st meeting of the International Society of Electrochemistry, Nicë, Francë, 26/09-01/10 2010.

F. I. Podvorica, C. Combellas, F. Kanoufi and J. Pinson. Electrografting of organic moieties from conductive surfaces: control of the thickness of the grafted layer by the chemical structure. 60th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Pekin, Kinë, 16-21/08/2009.

Combellas C., F. Kanoufi and Podvorica F. Direct and Indirect Electrografting of Surfaces. 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. The Banff Centre, Banff, Kanada, 09 – 14/09/2007.

Prezentimet me gojë në kongreset ndërkombëtare

F I. Podvorica, D.  Hetemi, F.  Kanoufi, C.  Combellas and J.  Pinson. Grafting of thin alkyl films on carbon, metal and polymer surfaces via a radical crossover reaction. 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Hagë, Holandë, 21-26/8/ 2016.

F I. Podvorica, D.  Hetemi, F.  Kanoufi, C.  Combellas and J.  Pinson. Electrografting of Alkyl Films at Low Driving Force by Diverting the Reactivity of Aryl Radicals Derived from Diazonium Salts. 17th Topical Meeting International Society of Electrochemistry, Saint Malo, Francë, 30 Maj - 2 Qershor 2015.

F. I. Podvorica, C. Combellas, D. Jiang; F. Kanoufi and J. Pinson. Photografting versus electrograffting for modifications of surfaces by organic layers. Journées d’électrochimie, Paris, France, 8-11/7/2013.

F. I. Podvorica, C. Combellas, D. Jiang; F. Kanoufi and J. Pinson. Électrogreffage a partir de sels de diazonium: de la monocouche à une couche micrométrique Journées d’électrochimie, Sinaia, Roumanie, 6-10/7/2009.

F. I. Podvorica, C. Combellas, D. Jiang; F. Kanoufi and J. Pinson.  Steric effects in the reaction of aryl radicals on surfaces. 4th Meeting ECHEMS, Camaret sur Mer, France, 25-28/06/2008.

Combellas, C. ; Kanoufi, F. ; Pinson, J. and Podvorica F. I. Formation de film de polyphènylene sur les métaux. Journées d’électrochimie, Lion, France, 2-6/7/2007.

Deliry E., Pinson J., Podvorica F. Greffage de surfaces de conducteurs par sels de diazonium. Autrans, Isère, France, 29-31/3/1999.

Ligjërata si profesor i ftuar në universitete ndërkombëtare

Ligjërata «Greffage de surfaces conductrices par réduction électrochimique de sels aryldiazonium» 22th May 2003 at Laboratoire ``Chimie analytique et environnement``, ESPCI, Paris.

Ligjërata “Greffage de surfaces des métaux par réduction électrochimique de sels de diazoniums »  27th May 2004 at Laboratoire des métaux, CNRS, Thiais, France.

Ligjërata « Grafting of material surfaces by aryldiazonium salts » 21th November 2008 at Chemistry Department of University of Aarhus in Denmark.

Ligjërata « Modification of the Material‘s Surface with Aryl Diazonium Salts. 23th June 2009 at Laboratoire « Géomatériaux et Géologie de l’Ingénieur », Université Paris-Est, France.

Ligjërata « Modification de surfaces par des sels d’aryl diazonium

»25th February 2011, SCAN (Seminaire de Chimie Autor des Nanosciences) at Faculty of Chemistry, Université Paris-Diderot, France.

Ligjërata « The Use of the Aryl Diazonium Salts for the Modification of the Materials Surfaces » 2nd November 2011 at Chemistry and Mineralogy Faculty of University of Leipzig in Germany.

Ligjërata « Modification of Carbon Surfaces with organic molecules» 7th October 2012 at Chemistry Department, Faculty of Natural Sciences, University of Skopje in Macedonia.

Ligjërata " Greffage de la surface de matériaux par réduction électrochimique de sels d'aryl diazonium" 16th June 2014 at the University of Orleans in France.

Ligjërata "Electrogreffage des surfaces par des molécules organiques " 3rd  July 2015 at the University of Orleans in France.