Aktuale

aktuale 1
 

Akademia suedeze

Stokholm, 15 nëntor 2019
Mehmet Kraja
Kryetar i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës
Rr. “Agim Ramadani”, nr.305 PrishtinĂ«-KosovĂ«

I nderuar Z. Kraja,
Ju faleminderit pĂ«r shqetĂ«simin tuaj tĂ« sinqertĂ«. Komiteti i Nobel-it i ka vlerĂ«suar qĂ«llimet qĂ« qĂ«ndrojnĂ« pas veprĂ«s letrare tĂ« zotĂ«ri Handke nĂ« mĂ«nyrĂ« tjetĂ«r nga ju dhe Komiteti ka arritur nĂ« pĂ«rfundimin se vendimi pĂ«r dhĂ«nien e çmimit pĂ«r tĂ« Ă«shtĂ« nĂ« pajtim tĂ« plotĂ« me qĂ«llimin e shprehur nĂ« testamentin e Alfred Nobelit. ËshtĂ« e qartĂ« se Handke kuptohet nĂ« mĂ«nyra tĂ« ndryshme. Çmimi Nobel ndahet pĂ«r arritje. Kur njĂ« Handke shpĂ«rblehet me çmim, synimi Ă«shtĂ« tĂ« vlerĂ«sohet vepra e tij e jashtĂ«zakonshme letrare, e jo personi. Çmimi Nobel pĂ«r fizikĂ« ose kimi ndahet pĂ«r zbulim, pavarĂ«sisht nga personi; çmimi nĂ« letĂ«rsi ndahet pĂ«r zbulimin dhe zhvillimin e njĂ« mĂ«nyre tĂ« re tĂ« tĂ« shkruarit, pavarĂ«sisht nga personi. VetĂ«m vlerĂ«simi estetik dhe asgjĂ« tjetĂ«r pĂ«rpos kĂ«tij vlerĂ«simi Ă«shtĂ« mesazhi qĂ« nĂ«nkupton ndarja e kĂ«tij çmimi.

Komiteti beson se në një shoqëri të hapur duhet të ketë vend për mendime të ndryshme për autorët dhe se duhet të ketë vend për interpretime të ndryshme dhe të arsyeshme të veprave të tyre letrare. Ne duhet të përpiqemi të respektojmë secilin, pavarësisht nga pikëpamjet e krejtësisht të ndryshme për çështje të rëndësishme. Në kuptim të kësaj që u tha gjithashtu besojmë se është e rëndësisë më të lartë në funksion të demokracisë dhe një dialogu të arsyeshëm që ne kemi vendosur të mbështetemi në gjetjet e ligjshme të gjykatave të tilla si Tribunal i Hagës. Gjetjet e Tribunalit për ne janë pjesë thelbësore e të kuptuarit të historisë tragjike të Evropës, nga e cila të gjithë shpresojmë se mund të mësojmë.

Ju sigurojmë për respektin dhe konsideratat tona më të larta.

Anders Olsson
Kryesues i Komitetit të Nobelit