Aktuale

aktuale 1
 

Nisi punimet konferenca shkencore ndërkombëtare, Studimet Albanistike në Itali

Punimet e konferencës mund të ndiqen drejtpërdrejt përmes Youtube në vegzën:

22 tetor 2019
Seanca I_1 - https://www.youtube.com/watch?v=CwTMqmoGXVI
Seanca I_2 - https://www.youtube.com/watch?v=2YZWYNl5c9c
Seanca I_3 - https://www.youtube.com/watch?v=C_1P03BSzIU
Seanca II - https://www.youtube.com/watch?v=PjfxLtE2bnw
Seanca III - https://www.youtube.com/watch?v=6fa9JzY4njY

23 tetor 2019
Seanca I - https://www.youtube.com/watch?v=sXQ3qH9l3ZA&
Seanca II_1 - https://www.youtube.com/watch?v=r7nguB8y09Q
Seanca II_2 - https://www.youtube.com/watch?v=-iLxQxX4RWY
Seanca II_3 - https://www.youtube.com/watch?v=Itoi6KwL4m4
Seanca III - https://www.youtube.com/watch?v=_H62bOyiHrg