Aktuale

aktuale 1
 

Fotografi nga një takim pune i Kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Maqedonisë, i mbajtur më 27 nëntor 2018 në mjediset e ASHAK-ut