Aktuale

aktuale 1
 

Ndarja e "Shpërblimit mbështetës 2014"

Sot, më 10 shkurt 2014, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ia ndau Shpërblimin mbështetës 2014 kandidatit të moshës së re që ka arritur rezultate të larta në fushën e shkencës, profesor Qëndrim Gashit. 

 

Në ndarjen e çmimit foli Kryetari i Akademisë, Akademik Hivzi Islami, dhe profesori e kolegu i profesor Qëndrim Gashit, anëtari korresp. Qamil Haxhibeqiri, i cili dha arsyetimin e ndarjes së Shpërblimit mbështetës 2014.