Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Është institucioni më i lartë i shkencës dhe i arteve, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Përgjatë dyzet e pesë viteve të ekzistencës së saj, Akademia është kthyer në botues kryesor të librit shkencor në Kosovë.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Për realizimin e funksioneve të saj Akademia bashkëpunon me institucione shkencore dhe akademike të arsimit të lartë, institute shkencore, entitete ekonomike, agjenci shtetërore si dhe me punëtorë e hulumtues shkencorë nga fushat e ndryshme të shkencës dhe të artit brenda dhe jashtë vendit.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Aktiviteti shkencor e artistik i Akademisë zhvillohet në kuadër të seksioneve, përmes projekteve, botimeve dhe tubimeve shkencore.
Previous slide
Next slide

Aktuale

BOTIMET
E FUNDIT

Studime shoqeore 10
STUDIME SHOQËRORE 10
2024
Kopertina_Competitiveness in Western Balkans
Competitiveness in the Western Balkans: Challenges and Opportunities for Kosovo, (Konkurueshmëria në Ballkanin Përendimor: Sfidat dhe Mundësitë për Kosovën)
2023
Kopertina_Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovë
Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovë (1998-1999)
2023
Kopertina_Proceset dhe ciklet termodinamike_F_Krasniqi_N_Sahiti
Fejzullah Krasniqi
Proceset dhe ciklet termodinamike
2023
Kopertina_Proceset konvencionale membranore dhe të integruara_Salih T. Gashi
Salih Gashi
Proceset konvencionale membranore dhe te integruara (Parimet dhe zbatimi)
2023
Vjetari 43 ballina
VJETARI 43
2023