Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Është institucioni më i lartë i shkencës dhe i arteve, e themeluar më 20 dhjetor të vitit 1975 në Prishtinë me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Përgjatë dyzet e pesë viteve të ekzistencës së saj, Akademia është kthyer në botues kryesor të librit shkencor në Kosovë.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Për realizimin e funksioneve të saj Akademia bashkëpunon me institucione shkencore dhe akademike të arsimit të lartë, institute shkencore, entitete ekonomike, agjenci shtetërore si dhe me punëtorë e hulumtues shkencorë nga fushat e ndryshme të shkencës dhe të artit brenda dhe jashtë vendit.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Aktiviteti shkencor e artistik i Akademisë zhvillohet në kuadër të seksioneve, përmes projekteve, botimeve dhe tubimeve shkencore.
Previous
Next

Aktuale

BOTIMET
E FUNDIT

Esat Valla
Ekspozitë personale
2023
Arsim Bajrami
Gjenocidi i Serbisë në Kosovë - Aspekte juridike
2023
Muhamedin Kullashi
Kosova në fushën e diplomacisë në Francë (2008-2016)
2022
Thurje kosovare
2022
Selman Riza
Vepra 6
2022
Studimet për shqiptarët në Francë
2022