11 Nëntor, 2020

Mbledhje e Redaksisë vendore të Kosovës për Enciklopedinë shqiptare
U mbajtën takimet e redaksive të fushave të Enciklopedisë shqiptare
Akademia propozon që viti 2024 të shpallet vit i Shtjefën Gjeçovit
Njoftim/ Thirrje për konferencën shkencore ndërkombëtare "Ndryshimet klimatike, resurset ujore dhe trajtimi i ujërave të ndotura"
Takim pune për Enciklopedinë Shqiptare
U mbajt mbledhje komemorative për akademik Feriz Krasniqin
Letër ngushëllimi nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Njoftim mortor
ASHAK dhe UP nënshkruan memorandum mirëkuptimi
Informatë e përgjithshme në lidhje me revistën Research/Kërkime
Konkurs pune (Zyrtar për transport)
Konkurs pune (Zyrtar për zotimin e mjeteve buxhetore)
Koncert festiv
Komunikatë lidhur me gjendjen e arsimit në Kosovë
Takim i përbashkët për “Enciklopedinë shqiptare”
Akademik Ismajli – “Doctor Honoris Causa” i Universitetit të Tiranës
Tryeza shkencore "Ndotja e mjedisit nga materialet plastike dhe substancat organike rezistente dhe metodat e trajtimit"
Konferencë shkencore për Arkeologjinë shqiptare