baneri kolektive
 

SHQIPJA DHE GJUHËT E BALLKANIT - ALBANIAN AND BALKAN LANGUAGES

ASHAK, ASHSH