baneri kolektive
 

AKTE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, 2 korrik 1990 - 2 maj 1992

ASHAK