baneri i natyres
 

MJEDISI I KOSOVËS - RESURSET DHE FAKTORI NJERI, Tryezë shkencore

ASHAK