baneri i shoqerore
 

Pajazit Nushi, LEKSIKON I PSIKOLOGJISË - Vëllimi II