baneri i shoqerore
 

Jusuf Osmani, Ramë Manaj, Ndarja administrativo-territoriale e Kosovës 1944-2010 (Dokumente)