baneri i shoqerore
 

Muhamedin Kullashi, PUSHTETI DHE DIJA TE MICHEL FOUCAULT

Botime të veçanta LXXXVII, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 27