baneri i gjuhesise
 

LEKSIKU I PËRVEÇËM I REVISTËS "PËRPARIMI" 1955-1968