baneri i gjuhesise
 

Vesel Nuhiu, NDIKIMI I ANGLISHTES NË GJUHËN SHQIPE