baneri i gjuhesise
 

Nebi CAKA - Agni DIKA - Seb RODIQI, FJALOR I INFORMATIKËS, ANGLISHT - SHQIP, SHQIP - ANGLISHT

CAKA, Nebi & DIKA, Agni & RODIQI, Seb: FJALOR I INFORMATIKËS SHQIP-ANGLISHT, ANGLISHT-SHQIP. Red. R. Ismajli, ASHAK, bot. të veçanta LXIX, SGJL 30, Prishtinë, 2005, ff.502, 17x24cm, ISBN 9951-413-33-1.