baneri i gjuhesise
 

Ali Aliu, DËSHMI LETRARE

Botime të veçanta XCIV, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 40

ALIU, Ali:

DËSHMI  LETRARE.

ASHAK, botime të veçanta XCIV, SGJL 40, Prishtinë, 2008, ff. 232, 16x24 cm, ISBN 978-9951-413-77-0.