baneri i gjuhesise
 

Waclaw Cimochowski, PËR GJUHËN SHQIPE

Botime të veçanta LI, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 23

CIMOCHOWSKI, Wacław: PËR GJUHËN SHQIPE. ASHAK, boti. të veç. LI, SGJL 23, Prishtinë, 2004, Red.: I. Ajeti, B. Bokshi, R. Ismajli. Para­thënia R. Ismajli, ff. 470, 17x24 cm, ISBN 9951-413-10-2.