baneri i gjuhesise
 

Selman Riza, VEPRA 3

Botime të veçanta XLIV, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 19

RIZA, Selman : VEPRA 3. ASHAK, bot. të veç. XLIV, SGJL 19, Prishtinë, 2002, ff. 490, 17x24 cm. Red.: I. Ajeti, B. Bokshi, R. Ismajli, ISBN 9951-413-0-1-3.