baneri i gjuhesise
 

Idriz Ajeti, VEPRA 4

Botime të veçanta XXXVIII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 17

AJETI, Idriz:  

VEPRA 4, OEUVRES 4.

ASHAK, Botime të veçanta XXXVIII, SGJL 17, Prishtinë, 2001, ff. 294, 17x24 cm. Red.:  R. Ismajli, B. Bokshi, E. Gjerqeku.