baneri i gjuhesise
 

Idriz Ajeti, VEPRA 3

Botime të veçanta XXxII, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 16

AJETI, Idriz:

VEPRA 3, OEUVRES 3.

ASHAK, Botime të veçanta XXXII, SGJL 16, Prishtinë, 1998, ff. 301, 17x24 cm. Red.:  R. Ismajli, B. Bokshi, E. Gjerqeku.