Kujtim Shala

Akademik
Share on print
Print

Biografia


Kujtim (Muhamet) Shala është poet lirik, studiues letrar, profesor i letërsisë. Një prej studiuesve letrarë bashkëkohorë më të njohur, me një prej veprave studimore më të gjera të historisë së studimeve letrare shqipe.
U lind më 28 shkurt 1974, në Loxhë të Pejës. Shkollën fillore e ka kryer në vendlindje (1988), ndërsa gjimnazin në Pejë (1992). Studimet për Letërsi Shqipe i ka kryer në Universitetin e Prishtinës: studimet themelore (1996), studimet postdiplomike (1996-1998) dhe magjistraturën (2001); doktoranturën (2002). Ka bërë studime postdoktorale në Universitetin e Bolonjës, në fushën e teorive letrare (2004-2005). Është i specializuar në letërsi moderne, në teori letrare, forma letrare dhe në estetikë.
Karrierën në Universitetin e Prishtinës e ka nisur si asistent (2002), ka vijuar si profesor asistent (2006) e pastaj si profesor i asocuar (2011), ndërsa profesor i rregullt është zgjedhur më 2016.
Gjatë këtyre viteve, në Universitetin e Prishtinës, ka ligjëruar, në shkallën e studimeve Bachelor, Master dhe në Shkollën doktorate lëndë të letërsisë shqipe, të kritikës letrare, të fushës teorike-letrare, të estetikës dhe të retorikës.
Aktualisht ligjëron lëndët: Bazat e retorikës, Hyrje në estetikë, Estetika e letërsisë, Letërsia botërore e shekullit XX (Bachelor); Letërsia shqipe, Format letrare, Kurs monografik (Master); Teoria e letërsisë, Kritika letrare (Shkolla Doktorale).
Po ashtu, ka ligjëruar Letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës (2010-2011).
Ka redaktuar revistën e kulturës “Fjala” (2004-2005) dhe revistën letrare Verbi (2008-2009).
Është anëtar i redaksisë së revistës “Studime” të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, si dhe anëtar i redaksisë së revistës “Hylli i Dritës” (Shkodër).
Ka fituar Çmimin Kombëtar për Letërsi “Azem Shkreli”, si dhe çmime të tjera letrare në Kosovë e jashtë saj.
Anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës është zgjedhur në dhjetor të vitit 2016, ndërsa Anëtar i rregullt (akademik) në dhjetor të vitit 2020.
Në maj 2021 u zgjodh Anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Vepra poetike:


Letha, Prishtinë, Tetovë, 2019

Revela?ia, Bukuresht, 2016

Zbulesa, Prishtinë, Tiranë, 2015

Kujtimi i Zonjës n’zi, Prishtinë, 2012

Sendet, Prishtinë, 2010

Sagë, Prishtinë, 2004

Vjeshta e shpirtit, Prishtinë, 2000

Bukuria e zemërimit, Prishtinë, 1999

Mërzi e zezë, Prishtinë, 1998

Vepra studimore:

Sinekdoka, Prishtinë, 2020

Liber amicorum për Sabri Hamitin (bashkautorësi), Prishtinë, 2020

Ut heri dicebamus…, Prishtinë, 2019

Identiteti i pa/zbuluar, Prishtinë, 2019

Ligjërata e Katedrales, Prishtinë, 2019

Authentica et urbana, Tiranë, 2018

Zbulesa e modernitetit, Prishtinë, 2017, Tiranë, 2020

Epistemologjia e dytë, Prishtinë, 2016

Kujtesa e Rugovës, Prishtinë, 2016

Ernest Koliqi: authentica et urbana, Prishtinë, 2015

Prishtina letrare: petit Paris, Prishtinë, 2014

Analepsa, Prishtinë, 2013

Portret semiologu në rini, Prishtinë, 2013

Gjenetika vs. Poetika, Prishtinë, 2013

Rugova i letërsisë (bashkautorësi), Prishtinë, 2012

Prolepsa, Prishtinë, 2011

Prishtina letrare, Tiranë, 2011

Acta Albanica, Prishtinë, 2009

Rugova meditans, Prishtinë, 2008

Elipsa, Prishtinë, 2007

Expo – Letërsia shqipe në katër pamje, Prishtinë, 2007

Shekulli i letërsisë shqipe, Prishtinë, 2006

Kuteli i pa/zbuluar, Prishtinë, 2006

Pro/Classica, Prishtinë, 2005

Miniatura, Prishtinë, 2005

Vepra e vetmisë, Prishtinë, 2005

Fishta përballë Fishtës, Prishtinë, 2004, Tiranë, 2005

Kujtesa e tekstit, Prishtinë, 2003

Shinimet e Fishtës, Prishtinë, 2002

Vox-i i Anton Pashkut, Prishtinë, 2002

Poezia e Bilal Xhaferrit – Një kritikë dialogjike, Prishtinë, 2001

Lasgushi i përjetshëm, Prishtinë, 1999

Shenjat e tekstit, Prishtinë, 1999

Libra shkollorë:

Letërsia e vjetër dhe e Mesjetës (me K. Rrahmanin), Prishtinë, 2004

Gjuha dhe letërsia shqipe (bashkautorësi), Tetovë, 2005

Letërsia 10 (bashkautorësi), Prishtinë, 2019

Akademik Kujtim M. Shala, po ashtu, është autor i rreth njëqind punimeve (studime dhe ese) për letërsinë shqipe, si dhe për çështjet universale të letërsisë, të filozofisë së letërsisë, të estetikës letrare e të epistemologjisë letrare, botuar në revistat letrare, studimore e akademike në Kosovë dhe jashtë Kosovës.